מכשול משמעותי לקווי המטרו: עיריית חולון עתרה השבוע לבג"ץ נגד הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) וחברת נת"ע בטענה כי ההחלטה לאשר את סלילתו של קו מטרו (1M) בליבו של אזור החולות שבדרום העיר היא שגויה. עוד טוענת העירייה כי ההחלטה לוקה בשרירותיות ובהתעלמות משיקולים סביבתיים, חברתיים וכלכלים מהותיים ורלוונטיים.

בעתירה שהוגשה באמצעות עורכי הדין ד"ר ציפי איסר-איציק, ניר מנחם וישראל שמאי, ממשרד ליפא מאיר ושות', מבקשת עיריית חולון משופטי בג"ץ, להוציא צו ביניים שיורה לוות"ל שלא לפרסם את התוכנית לסלילת הקו המתייחס לתוואי קו המטרו העובר בשטח החולות, שיועד כבר לפני כ-15 שנים להיות חלק מפארק אקולוגי וסביבתי שישמר את שטח הטבע האחרון בעיר. 

פארק החולות אמור להשתרע על שטח בהיקף של כ-1,100 דונם. במקום קיימים בתי גידול המהווים מערכת אקולוגית ייחודית ורגישה האופיינית אך ורק לאזור זה. זאת, בשים לב לכך ששטחי החולות בישראל, שהיו בעבר במישור החוף, הפכו נדירים ביותר וכ-70% מהם מצויים הוכחדו בשל התיישבות ופיתוח.

"בהתאם לטיוטת סקר סביבתי שנערכה על ידי החברה להגנת הטבע במרץ 2021, נמצא כי פארק החולות הינו בית גידול חולי ייחודי ברמה לאומית ובינלאומית המתקיימות בו תופעות טבע ייחודיות, ומצויים בו בתי גידול אשר מרחפת מעליהם סכנת הכחדה. אלו הם שרידיהם האחרונים של בתי הגידול בחולות אשר היו נפוצים בעבר באזור מישור החוף", נטען בעתירה. 

עוד הוסיפו העותרים כי במסגרת הסקר, נמצאו בשטח פארק החולות 201 מיני צומח, מתוכם ארבעה מינים בסכנת הכחדה ומינים רבים שהינם נדירים. לצד זאת, תועדו מיני בעלי חיים נדירים וייחודיים, ובכלל זה זוחלים, עופות, יונקים ופרפרים, שחלקם מצויים בסכנת הכחדה. על בסיס זאת נקבע כי מדובר בערכי טבע בעלי חשיבות לאומית שיש לעשות כל שנדרש על מנת לשמרם.

בנוסף, טוענת עיריית חולון כי החלטת הות"ל נשענה על בסיס עובדתי פגום וחסר. לדבריה, תסקיר ההשפעה על הסביבה שהונח בפניה לא כלל התייחסות לפגיעה הסביבתית הצפויה מביצוע התכנית בלב פארק החולות.

באשר להחלטת הוות"ל, נטען בעתירה כי "באופן מפתיע ואף מדהים וללא כל הנמקה, בוודאי ללא הנמקה רצינית, החליטה הועדה לתשתיות לאומיות בניגוד לחוות דעת גורמי המקצוע התכנוניים – הועדה המחוזית מחוז תל אביב והועדה המחוזית מחוז מרכז, לאשר את התכנית בתוואי העובר בפארק החולות ואשר עתיד להסב לפארק נזקים קשים ובלתי הפיכים".

"החלטת הות"ל הנדונה תהווה בכיה לדורות, ופגיעה קשה בערכי טבע נדירים במתחם פארק החולות שיועד לשימור לפי התוכנית החלה עליו, ועל כן הינה החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני, המשקפת העדר מידתיות בין האינטרס ביצירת תשתית לתחבורה מודרנית לבין זכות היסוד לסביבה ראויה תוך פגיעה בנוסחת האיזון לפי העיקרון המוכר והמקובל של פיתוח בר קיימא", נטען בעירייה.