פרשת האזנות הסתר: צוות הבדיקה שמונה לבדוק טענות על אודות שימוש לא חוקי לכאורה, באמצעים לביצוע האזנת סתר, הגיש היום (שני) את ממצאיו ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

הצוות בראשות עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (פלילי) ובהשתתפות שני ראשי אגפים בדימוס בשב"כ, שהסתייע גם במומחים טכנולוגיים, בדק האם בוצעה "הדבקה" למכשירי טלפון ניידים השייכים לרשימת האנשים שפורסמו בתקשורת, באמצעות תוכנת "פגסוס", ללא צו שיפוטי.

מבקר המדינה על פרשת פגסוס ו-NSO. צילום: ללא קרדיט

עיקרי ממצאי הצוות: עם השלמת הבדיקה הטכנולוגית המקיפה, שנשענה גם על מידע שהגיע מידי מומחים של חברת NSO, עלה כי אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות תוכנת פגסוס שבידיה, ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת.

לפי המידע שהועבר לצוות, קיימים צווים להאזנת סתר לגבי שלושה מבין האנשים שהופיעו ברשימה שפורסמה, כאשר לגבי שניים מתוכם, על פי ממצאי הצוות, אכן בוצע ניסיון הדבקה, ורק לגבי אחד מהשניים לגביהם ניתן צו - ההדבקה הצליחה. 

הבדיקה בוצעה גם ביחס למערכת נוספת שנכנסה לשימוש לאחרונה, שגם בעניינה לא היתה כל אינדיקציה לכך שבוצעה הדבקה או ניסיונות הדבקה לטלפונים הניידים של אף אחד מרשימת האנשים שפורסמו.

עוד ציינו, כי בדיקה טכנולוגית נעשתה במערכת פגסוס ובמערכת הנוספת, גם ביחס למכשירי הטלפון הנייד שהיו ברשותם של שלושת המנהלים הכלליים לשעבר של משרדי הממשלה ששמותיהם פורסמו, בין היתר באמצעות נתונים שהועברו על ידם בעקבות פנית הצוות לצורך בדיקות אלה. 

בדיקה זו העלתה אף היא כי אין כל אינדיקציה לכך שבוצעה האזנת סתר לטלפונים הניידים שלהם. בדיקות אלו חייבו מספר סבבי בדיקה גם אל מול החברה והאריכו את הליך הבדיקה מעבר למתוכנן.

כזכור, הצוות מונה על רקע טענות שונות שהתפרסמו ב"כלכליסט" ביחס לחריגה מהסמכויות הנתונות למשטרת ישראל בכל הנוגע להאזנות סתר שלא כדין. בהמשך לפרסומים אלו, פורסם כי משטרת ישראל מבצעת פעולות אקטיביות עצמאיות למעקב טכנולוגי אחר אזרחים, לעיתים אף ללא קשר לחקירה מתנהלת או לברור חשדות לביצוע עבירות פליליות, וממילא מבלי שהתקבל צו שיפוטי.

צוות הבדיקה בסיועם של מומחים טכנולוגיים מגופי ביטחון, קיים בדיקה טכנולוגית יסודית ומעמיקה, בין הימים 9 עד ה-20 בפברואר 2022, כאשר הבדיקה נעשתה אל מול כלל הנתונים המשקפים את פעולות המשטרה במערכת פגסוס, מאז מועד תחילת הפעלתה במשטרה ועד היום, למול נתונים שהופקו על ידי החברה מבסיס הנתונים הפנימי של המערכת.

במשטרה הדגישו כי המערכת מותקנת במתקני משטרת ישראל בלבד. לפי המידע שנמסר מחברת NSO, אין למשטרה גישה אל בסיס הנתונים הפנימי של המערכת, וגישתה היחידה אל המערכת היא באמצעות ממשק המשתמש.

כמו כן, הצוות עתיד להמשיך את עבודתו ביחס לבחינת העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות הסתר, לרבות הרחבת בדיקת הטענות לשימוש במערכות ללא צו מעבר לרשימת האנשים שפורסמו. מהמשטרה נמסר כי "ככל שבהמשך בדיקות הצוות יעלו ממצאים המעידים על התנהגות פסולה שיש בה משום חשד לעבירה פלילית, יועבר הטיפול בממצאים הקונקרטיים לרשויות המוסמכות לכך".

"זהו זיכוי מהדהד למשטרה, האמון בה נפגע קשות"

השר לביטחון פנים, עמר בר לב, מסר בעקבות פרסום המסקנות כי "זהו זיכוי מהדהד למשטרת ישראל וללובשי המדים". הוא הוסיף: "יש הרבה מאוד גורמים שצריכים להרכין ראש ולהתנצל בפני שוטרות ושוטרי ישראל ומשפחותיהם – מעל 30,000 משרתות ומשרתים, ששמם נמרח בבוץ מעל כל במה בשבועות האחרונים. אני חוזר על שאמרתי כל העת - כשר הפנים אני מחויב לדאוג לפעילותה התקנית של המשטרה, אבל גם להשבת האמון בה, שנפגע קשות". 

גורמים במשטרה מסרו כי המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, צדק באמירתיו. "מהרגע הראשון אמרנו שאנחנו בטוחים שאיש לא ביצע האזנות בלי צו שופט חתום וכל פעולה נעשתה על פי חוק, טוב עשתה הוועדה שנתנה תמונה מלאה ואמיתית למצב הדברים אל מול צונמי של פייק ניוז". לדבריהם, "כלכליסט פגעו במשטרת ישראל וב- 32,000 אלף שוטריה, וכמו שאמר אלשייך - מישהו יישלם על זה". 

תגובת מערכת כלכליסט לדו"ח של צוות מררי: "ממצאי דו"ח הביניים מחייבים התייחסות רצינית ובדיקה מחודשת של הממצאים והטענות שפרסמנו ב"כלכליסט", וכך נעשה. מפאת הזמן הקצר בין מועד פרסום דו"ח הביניים אתמול הערב לבין שעת ירידת העיתון לדפוס, בדיקה כזו טרם נעשתה. לכשנסיים אותה, לא נהסס לתקן ככל שיידרש.

"בה בעת, הדו"ח מאמת באופן מוחלט את חשיפת "כלכליסט", ולפיה המשטרה משתמשת ברוגלות התקפיות סופר-פולשניות להדבקת טלפונים של אזרחים. הצווים שניתנו להאזנת סתר לא מעניקים סמכות חוקית להפעלת רוגלות כאלה, ויש צורך בתיקון משמעותי של החוק. הדו"ח אף מציין רוגלה נוספת פרט לזו של NSO (שמה לא ננקב) ששימשה גם היא את המשטרה למטרה הזאת.

"למיטב ידיעתנו, הקביעה בדו"ח הביניים שלא היתה הדבקה של טלפונים של רוב האנשים שהוזכרו ברשימה נשענת על בדיקות טכנולוגיות, ולא על חקירה של מח״ש את מפעילי הרוגלות. על פניו, נראה כי הצוות הסתמך במסקנותיו על חומרים שהועברו אליו מהמשטרה ומחברת NSO.

"חשוב עוד לומר כי דו"ח הביניים עוסק אך ורק ברשימה השמית שפורסמה ב"כלכליסט". הצוות עדיין לא בחן רבות מהסוגיות המרכזיות שהועלו בתחקירים. ניסוח הדברים על ידי מחברי הדו"ח עצמם מעיד על הבעייתיות הטמונה בסוגיות אלה: העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר. מידת ואופן התאמתם של הכלים שבידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על פי דין ואופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות המצויות או נמצאו בשימוש בידי משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום".