תיקי נתניהו: דיון נוסף בתיק 4000 נפתח היום (שני), במהלכו המשיך שלמה פילבר להעיד ולהיחקר על ידי התובעת בתיק יהודית תירוש. לאחר מכן, ייצא המשפט לשבועיים וחצי הפסקה עד לסיום חול המועד פסח.

לחצו כאן וקבלו את עיתון מעריב לחודש מתנה למצטרפים חדשים>>> 

14:50: פילבר אמר במהלך עדותו: "החוקר נכנס והציע לי להביא את הראש של נתניהו ואלוביץ'. הוא הציע את זה בלי לומר את המילים האלה". 

בהמשך, הקריאה תירוש קטע מתוך חקירתו של פילבר ברשות ניירות ערך ב-12 ביולי 2017, לפני שחתם על הסכם עד המדינה, בה אמר לחוקרת: "אני אומר לך, אז אני אומר לך, הוא נתן לי יד חופשית לחלוטין. הוא אמר לי בתחילת הדרך, כשנכנסתי לפגישה הראשונה, הוא אמר לי תשמע השוק, זה שוק. הבנתי שזה שוק גודל מאוד. 'שתי הנחיות אני נותן לך: אחת, תמשיך את התחרות של הסיטונאים, ושתיים: אל תעלה לי מחירים. כל השאר תעשה מה שאתה חושב', זהו". 

בין היתר אמר על כך פילבר באולם שהוא לא אמר את הכל, שמר לעצמו את מרחב התמרון, ושפרסומים בתקשורת רעננו אחר כך את זיכרונו.

13:50: התובעת תירוש הקריאה באולם קטעים נוספים מתוך חקירות פילבר במשטרה בפברואר 2018: 
 
חוקרת: "עכשיו שוב, בשיחה הזאת שנה אחר כך, הוא אומר לך האם יש משהו בעייתי עם אלוביץ' שעשינו במשרד התקשורת? של בן אדם שאומר אני מבחינתי נתתי לך לפעול ביי דה בוק. אתה כמנכל עשית משהו שאולי היה פישי? השאלה הזאת האם היא שאלה". 

חוקר: "סיבכת אותי במשהו?".  

חוקרת: "בדיוק". 

חוקר: "כשביבי שואל אותך האם עשינו משהו בעייתי במשרד התקשורת כוונתו לשאול האם אתה סיבכת אותו. זה שאלה שהיא כזאת, שהיא תמימה. האם סיבכת אותי במשהו".  

פילבר: "לא, היא לא תמימה בכלל. רגע, אז אני אומר, היא לא היא תמימה לחלוטין, לשר ומנכל שעובדים בין שניהם ונתת למנכ''ל שלך והוא אולי סיבך אותך, היא לא תמימה".

11:35: 

פילבר: "האוצר מודיע לי שהולך לקבל החלטה שהוא נותן גישה חופשית לכל מי שרוצה מתי שהוא רוצה". 

תירוש: "הוא בעצם רצה לקבע את נושא הדידיות בחוק?". 

פילבר: "הוא רצה לתת גישה חופשית להוט ואי בי סי בלי שהם צריכים לתת שום דבר מבחינתם". 

תירוש: "ואתה התנגדת?". 

פילבר: "בכל הכוח". 

11:15: פילבר נחקר על ידי יהודית תירוש על עיכוב רפורמה הדדית, כפי שנכתב בכתב האישום וענה: "הרעיון היה שכל מפעיל יוכל להשתמש בתשתיות של המפעיל האחר. כאן, רק לחברה אחת יש תשתיות ולכן כולם משתמשים בתשתיות שלה. בפועל, זה היה חד צדדי לכיוון אחד. לי היה רעיון יצירתי איך לעשות את זה יותר הדדי. היה ברור לי שאוציא את ההחלטה הזו ויישמו אותה". 

11:00: תירוש הקריאה קטעים מתוך כתב האישום: "על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ', על רקע ההנחיה שקיבל מהנאשם נתניהו, ולאחר שסיכם זאת עם הנאשם אלוביץ', פעל פילבר גם כדי לעכב את יישומה של 'רפורמת ההדדיות' שנועדה לחייב את בזק והוט לאפשר שימוש הדדי בתשתיותיהן לצורך הגברת התחרותיות. בשלב מאוחר יותר פעל פילבר גם כדי לשכנע את השר צחי הנגבי, שמונה לשר במשרד התקשורת בעקבות מגבלות שהוטלו על הנאשם נתניהו בעניין זה, להתנגד ליוזמת חקיקה שקידמה את רפורמת ההדדיות". 
 
עוד נאמר: "בנוסף, על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ', ועל רקע הנחיית הנאשם נתניהו, עיכב פילבר קבלת החלטה שהיה בה כדי לפגוע בבזק בנוגע לשימוש בתשתיות פאסיביות שלה על ידי מתחרותיה. גם כאשר יישם לבסוף פילבר את ההחלטה הפוגעת בבזק, עשה זאת אך לאחר תיאום עם הנאשם אלוביץ' וביודעו כי הדבר לא יוביל להתרעמות ממשית מצידו". 

10:30: בפתח הדברים אמרה התובעת יהודית תירוש: "תאשר לי שבשיחה הזו הוא לא מבקש ממך להפסיק או לעצור מתן הטבות". 

פילבר השיב: "הוא לא אומר". 

פרקליטו של נתניהו, עו"ד בן צור פרץ בהתנגדות: "יש כתב אישום ואין שום הטבה". 

תירוש: "כשהעד נשאל אם עשה דברים שמטיבים עם בזק הוא אמר שכן ולכן אני יכולה להניח את השאלה כך. מר נתניהו לא ביקש ממך בשיחה הזו לא לעשות מה שביקש בשיחת ההנחיה עם בזק או לוודא שאתה לא נותן שוב דבר של בסק ומדובר בהטבות של מיליארדים שתכף נגיע לזה". 

פילבלר: "לא הייתה שום הנחיה במימד האופרטיבי". 

תירוש: "נתניהו לא הזדעק מכך שמשרד התקשורת מטיב עם בזק". 

פילבר: "הפריעה לו הכותרת 'פילבר ונתניהו נותנים לאלוביץ'', אני מניח שאם הייתה כותרת 'משרד התקשורת נותן לבזק', זה לא היה מפריע לו". 

שלמה פילבר מעיד בתיק 4000. רוני כנפו, וואלה!

בהמשך, הקריאה תירוש קטעים מתוך חקירת המשטרה של פילבר במהלך שנת 2018, במהלכה אמר: "יש את המחירים...תבדוק, יש את הטלפוניה, תבדוק. זאת אומרת כחלון נשאר ברמת המאקרו. עשינו שוק סיטונאי, ברמת המיקרו ששמה בא לידי ביטוי את כל האפשרויות להקל, לשנות ולהיטיב". 

חוקרת: "עם בזק?". 
 
עוד סיפר פילבר בחקירתו: "היה לנו קוד, לראש הממשלה ולי, לכל עניין אלוביץ', שבא ואומר 'ממשיכים את כחלון', זה הכל.  

חוקרת: "מה המשמעות מאחורי הדבר הזה?". 
 
פילבר: "המשמעות היא שבכל פעם שניסו לטעון להטבות".