חקירתו הנגדית של עד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר, נמשכת גם הבוקר (רביעי), כאשר זה הבהיר בדיוק כי אינו זוכר את התנאים שהעיד עליהם במשטרה ושהועברו ליועץ של בזק. "חלק מרענון הזיכרון שלי נבע ממידע שהתפרסם בתקשורת, כהדלפות בלתי פוסקות", ציין.

במהלך הדיון, בעקבות מספר תשובות שהעניק פילבר לחוקריו, אמרה התובעת תירוש כי "העד מאמץ בחיבה ובהסכמה כל תזה שמוצגת לו על ידי ההגנה".

אתמול, לאחר הפסקה בת כשבועיים וחצי, נפתחה בבית המשפט המחוזי בירושלים חקירתו הנגדית מטעם ההגנה של עד המדינה, לאחר שהסתיימה חקירתו הנגדית מטעם התביעה. את החקירה הנגדית פתח פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, ששאל את פילבר על האירועים עליהם סיפר בחקירתו הראשית. 

לאחר מכן, עורך הדין בן צור טען: "כשחברתי אומרת שהעד מאמץ בחיבה כל תזה של ההגנה, והופך אותה לכותרות, זה סטייטמנט שמכוון לעד. התקשורת מסקרת מה שנאמר". השופטת השיבה: "עו"ד תירוש, כשאת קמה להתנגד, שהעד יצא. אם יש התנגדויות בסדר. בלי הערות מסביב. בלי הערכות, שום דבר מעבר".

במהלך הדיון אתמול, חן ביקש מפילבר לאשר: ״לגבי אישור המיזוג בין בזק ליס, זה רק מה שאתה כינית, ׳דירבון הסוסים העצלים׳, למה שהיה עסקה די מוגמרת ״ללא מעורבות מהותית״. פילבר אישר והוסיף כי ״נתניהו חתם חתימת קיום על שורה של מסמכים שהוכנו במשרד, כמו במקרים רבים אחרים״.

פילבר הוסיף וטען: ״לא רק שלא הסכמתי לשום שינוי, אלא אני החמרתי לגבי בזק. וזה ביישום של ההדדיות שזה המפתח להאצת השקעות. במחירי הטלפוניה בזק לא הסכימה למחירים האלה והם נקבעו למגינת ליבה״.