מנכ"ל משרד הביטחון, אודי אדם, הודיע היום (רביעי) לראש מכינת עלי כי השימוע למכינה בעקבות דבריו של הרב יגאל לוינשטיין, שתוכנן למחר - בוטל. ההודעה באה בעקבות הנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שהבהיר לשר הביטחון אביגדור ליברמן כי אין בסמכותו להביא לפיטוריו של לוינשטיין, וכי הסמכות הזו נתונה לשר החינוך, נפתלי בנט, שכבר הודיע כי אין בכוונתו לפטרו. 

עם זאת, מנכ"ל המשרד הודיע כי הוא מזמן את ראש הישיבה, הרב אלי סדן, לשימוע בנושא דחיית גיוס לחניכי הישיבה בשנה ב'. בעקבות השימוע יבטל או יצמצם משרד הביטחון את דחיית השירות שניתנת לחניכי הישיבה כדי שימשיכו בלימודיהם והם יגויסו לצה"ל מיד בתום השנה הראשונה. סמכות זו כן נתונה לשר הביטחון.

הנימוק שנותן המנכ"ל אדם לכוונתו שלא לדחות את גיוסם של בני הישיבה היא "עקרון השוויון" לעומת כל המכינות הקדם צבאיות. אך ברור כי זו תגובת השר ליברמן שדרש לפטר את לוינשטיין בשל התבטאויותיו נגד גיוס בנות ובשל דבריו הפוגעניים בעבר נגד הקהילה הלהט"בית.

בתחילת החודש התבטא לוינשטיין נגד גיוס צעירות דתיות לצה"ל וטען כי זה "שיגע אותן, והפך אותן ללא יהודיות". בשנה שעברה התבטא נגד קהילת הלהט"ב ואמר כי "הגאים הם אנשים שאיבדו את הנורמליות, סוטים שמטריפים את המדינה, נכנסו לצבא ואף אחד לא מעז לצפצף". דבריו גררו ביקורת קשה, ובצה"ל חדלו מלהזמין אותו לפעילויות בבסיסים. 

כאמור, בעקבות דבריו האחרונים, כתב השר ליברמן לרב לוינשטיין, כי אם לא יתפטר, יפסיק משרד הביטחון את ההכרה במכינה. לוינשטיין סירב להתפטר. ולאחר מכן הוציא מנכ"ל המשרד מכתב זימון לשימוע, בו נכתב כי "בכוונת שר הביטחון להסיר את ישיבת ההסדר בעלי מרשימת ישיבות ההסדר המוכרות, זאת אלא אם יימסר לשר הביטחון כי פעילותו של הרב יגאל לוינשטיין בישיבת ההסדר, כרב, מורה ומחנך תופסק לאלתר. כפי שנמסר לכם, הן בתכתובות קודמות והן בשיחות שקוימו עמכם, ההשתלחויות הקשות, החוזרות ונשנות, של הרב יגאל לוינשטיין, נגד נשים המשרתות בצה"ל ונגד אוכלוסיות אחרות של משרתים, פוגעות פגיעה קשה בצה"ל ובאוכלוסיות המשרתות בו, בערכי צה"ל ומדינת ישראל וכן בסמכות מפקדי צה"ל, בלכידות השירות ובפיקוד על המשרתים. 

"הכללתו של הרב לוינשטיין בסגל ישיבת ההסדר, מעלה חשש כי חניכי הישיבה, שכידוע הינם חיילי צה"ל בשירות משולב, נחשפים לדעות האמורות הפוגמות במטרות הלימודים בישיבת ההסדר ובתכנית הלימודים שלה, אשר אמורה לחנך לשירות ערכי ומלא בצה"ל וכיבוד הפיקוד של צה"ל וכלל המשרתים בו. התכנים שהובאו על ידי הרב לוינשטיין בהשתלחויותיו המאורות בצה"ל ובמשרתים בו, אינם דברים ששר הביטחון ומערכת הביטחון סבורים כי על תלמידי ישיבת ההסדר ותלמידי המכינה הקדם צבאית לשמוע במסגרת לימודיהם, לא מבחינת תוכנם ולא מבחינת סגנונם".