התעשייה האווירית מרחיבה את יכולותיה בתחום הכלים הלא מאוישים. המסוק הלא מאויש, "יסעורון ירוק", ומערכת טקטית אוטונומית לשיירות לוגיסטיות השלימו הוכחות יכולת מוצלחות למערכת הביטחון. שתי המערכות ייעלו באופן משמעותי את האספקה הסדירה של לוגיסטיקה, הובלת פצועים ועוד, מהאוויר ומהיבשה, תוך הפחתה משמעותית בסיכון חיי אדם.

"יסעורון ירוק", מסוק לא מאויש. צילום: התעשייה האווירית"יסעורון ירוק", מסוק לא מאויש. צילום: התעשייה האווירית

שתי המערכות הלא מאוישות השלימו בהצלחה הוכחת יכולת כחלק מהדגמות שנערכו לראשי מערכת הביטחון. המסוק הלא מאויש ביצע הדגמה למשרד הביטחון, במסגרתה הוצגו שני תרחישים מרכזיים. הראשון דימה נשיאת פצוע קשה על ידי המסוק לנקודת איסוף אחורית לצורך קבלת טיפול רפואי, תוך ניטור מצב הפצוע באוויר ושליחת המידע לקרקע בזמן אמת. התרחיש השני הציג נשיאת אספקה לוגיסטית לכוח מבודד הנמצא בחזית הלחימה, ללא אפשרות להגיע אליו מבלי לסכן חיים.

המערכת האוטונומית תספק מענה לשינוע ולהעברת ציוד לוגיסטי באמצעות שיירות לשדה הקרב בעת לחימה ובכך תאפשר הפחתת פגיעה בחיי אדם ותמזער את הסכנות הנשקפות לשיירות לוגיסטיות בתנועה על הצירים, כגון פגיעה ממטענים, מארבים ואיומי נ"ט (נגד טנקים). בעת השימוש במערכת האוטונומית, מפעיל המערכת יפקח על ביצוע המשימה ורכבי השיירה בזמן-אמת, תוך שהוא שוהה באזור בטוח, ומחוץ לטווח האיום בשדה הקרב.