לאחר הפרסום אתמול ב"מעריב", כי המלצות ועדת הבדיקה לצמצום תנאי האסירים, שפורסמו לפני חודשיים, אינן מיושמות, בדיקת "מעריב" מעלה כי על אף תגובתו של השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, ולפיה ההמלצות ייושמו לאחר דיון בקבינט המדיני־ביטחוני, אין צורך בדיון קבינט על מנת ליישמן. הדיון בקבינט אמור לעסוק בהערכת המצב הביטחוני ולא לעסוק בסעיפי היישום של המלצות הוועדה.

כזכור, הוועדה שעסקה בתנאים של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא המליצה, בין השאר, על איחוד האגפים ללא הפרדה בין ארגוני הטרור השונים, על צמצום סכומי הכסף שהמשפחות רשאיות להעביר לאסירים ועל הסעדה במטבח הרגיל של בית הכלא וביטול הבישול העצמי. כמו כן הורתה הוועדה על ביטול תפקידי האסירים הדוברים מול שירות בתי הסוהר ועל צמצום מכסות המים, לנוכח בזבוז מים בבתי הכלא. לפני כחודשיים, במסיבת עיתונאים חגיגית, הכריז השר ארדן על קבלת המלצות הוועדה במלואן. אלא שכאמור, דבר לא קרה בשטח.

גורם ביטחוני בכיר תקף אתמול בחריפות את גרירת הרגליים ביישום ההחלטה ואמר כי הבעיה הגדולה ביותר היא בפער שנוצר בין ההצהרות לתקשורת למעשים בשטח.

לדבריו, עצם ההצהרות מעלות את רף המתיחות מול האסירים, וזה עלול להשפיע על המצב גם מחוץ לבתי הכלא. זאת, כאשר באופן מסורתי המצב בבתי הכלא מקרין גם על המצב הביטחוני מחוץ לכלא, וכל זה קורה מבלי שבשטח נעשו פעולות ממשיות לשינוי תנאי האסירים.

הגורם העריך כי הרפורמה אינה מבוצעת בגלל חשש מתגובת האסירים. הוא אמר עוד כי מדובר בהחלטות שניתן ליישמן באופן מיידי, ואין כל צורך לאשר אותן בקבינט - טיעון שאושש גם בבדיקת "מעריב". מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הוא אינו מתייחס לדיוני הקבינט.