סוגיית שילוב נשים כלוחמות בטנק ממשיכה לעורר ויכוח ציבורי בעד ונגד שילובן, כאשר לאחרונה החליטו בצה"ל לחדש את הפיילוט ולהרחיבו. 

לאחר הפרסום ב"מעריב" של נתוני צה"ל הנוגעים לפיילוט הבנות בשריון, המצביעים על פערים בזמנים בביצוע תרגולות שונות - מזמני טעינת פגזים ועד לתרגולות אחרות כמו פריסת זחל. למשל, קצינים במילואים שהיו בשירות סדיר במהלך ביצוע הפיילוט הראשון אומרים ל"מעריב": "באימון נכון והכשרה ניתן לשפר בצורה משמעותית את תוצאותיהן של הבנות, והן יוכלו לעמוד במשימות מבצעיות בלחימה בטנק".

מהנתונים שחשפנו ב"מעריב" עולה פער משמעותי בזמן טעינת הפגזים הממוצע בין בנים לבנות במהלך ההכשרה. על פי הנתונים שהוצגו בצה"ל ופורסמו לראשונה ב"מעריב", זמן טעינת פגז חץ נגד נ"ט עומד על עשר שניות לבנות לעומת חמש שניות לבנים.

זמן טעינת פגז הכלנית נגד אדם ומבנים, הכבד יותר בכשבעה ק"ג מפגז החץ, עומד על 26 שניות לבנות לעומת 13 שניות לבנים. בקרב צוותים לוחמים ותיקים ומנוסים, הזמנים להוצאת פגז ראשון מתקצרים עוד יותר, בהתאם לרמת המיומנות של הצוות.

בנוגע לטיפול בתקלה של פריסת זחל, הזמן הממוצע של בנים עומד על 20 דקות לעומת 25 דקות אצל הבנות. 

אחד הקצינים, שמכיר מקרוב את הפיילוט ופרש לאחרונה מצה"ל, אמר ל"מעריב": "הפער בזמנים לטובת הבנים אינו מצביע על בעיית כשירות. צריך לזכור שהבנים והבנות אמורים להילחם באותו כלי מלחמה, אבל במציאות אחרת לחלוטין. לא דומה מצב של שדה הקרב בשטח האויב לפעולה המתבצעת בשטח הארץ, ולכן הביצועים של הבנות בנוגע לפריסת זחל סבירים בהחלט".

בנוגע לפערים בזמן טעינת הפגזים, סבור גם הקצין כי מדובר בפער משמעותי. אך לדבריו, היות שמדובר בייעוד מבצעי שונה לבנים ולבנות, צה"ל שוגה בכך שהוא ממשיך להציב את נתוני הביצועים להצלחת הפיילוט בהשוואה נדרשת בין בנים לבנות.

מצד אחד, הקצין טוען שצה"ל אומר כי אין מדובר באותה משימה, ומנגד - ממשיך להשוות נתונים בין בנים לבנות. "צה"ל צריך לקבוע מהו הסטנדרט והרף הנדרש מהבנות בכל אחד מסעיפי התרגולות בהתאם לצרכים המבצעיים בהגנת הגבול, ובהתאם לשפוט את תפקודן ולא בהשוואה לבנים", לדבריו.

מנגד טוענים קצינים אחרים במילואים בשריון, שהשתחררו לאחרונה מצה"ל, כי בנושא טעינת פגזים - אסור שתהיה פשרה, והרף הנדרש צריך להיות זהה בין בנים לבנות: "מתקפת הטרור שסוכלה באזור כרם שלום לפני יותר משבע שנים, כשמחבלים חדרו לשטח ישראל לאחר שהרגו שוטרים מצרים, חטפו את הנגמ"ש וניסו לבצע פיגוע בשטח ישראל, שנמנע בין השאר בגלל הפעולות המהירות של צוות הטנק שקפץ לנקודה - ממחישה היטב שבסופו של דבר בסיטואציה קרבית זה לא משנה אם מדובר בשטח אויב או בשטח המדינה. 

צוות הטנק נדרש לאותה רמת ביצועים בדיוק, ללא קשר אם מדובר בבנים או בנות, ולכן בנושא טעינת הפגזים, הלוחמות צריכות להיות נדרשות לעמוד ברף האחיד שצה"ל קובע כביטוי לכשירות".