לאחר ההסכמה הגורפת למנגנון המימון החדש שהציעה קטאר, בישראל מעריכים בסבירות גבוהה כי כבר בימים הקרובים יקבלו פקידי חמאס משכורות, שימומנו באופן עקיף על ידי הקטארים.

כפי שהציעו הקטארים כבר לפני כחודשיים, בסופו של דבר הושגו ההסכמות בין הצדדים על המנגנון שיעביר את הכסף באופן עקיף לחמאס, וזאת באמצעות דלק שיעבור ממצרים בשווי 10 מיליון דולר. חמאס לא ישלם על הדלק, ובכסף הזה ישלם את המשכורות לפקידיו. את הכסף עבור הדלק המצרי יעבירו הקטארים למצרים, ובכך תיפתר למעשה הסוגיה שמעסיקה את כל הצדדים זה כחצי שנה.

אופן העברת הכספים לפקידי חמאס היה למעשה המשוכה האחרונה בכינון המנגנון, לאחר שהמענק הקטארי, שעומד על 30 מיליון דולר, הועבר בחלקו באמצעות העברת כ־10 מיליון דולר לנזקקים מעזה ורכישת דלק שמועבר מישראל לעזה (בעבור גם כן 10 מיליון דולר). על הסכום הנותר, כ־10 מיליון דולר נוספים, התקשו הצדדים לסכם, ובסופו של דבר כאמור, אושר מתווה הדלק המצרי.

אפשרויות אחרות, בהן העברת כספי התרומות באמצעות בנקרים ברצועה, ירדו מסדר היום, בעיקר בשל סירובה העיקש של ישראל להעברת כסף מזומן ללא פיקוח לידי חמאס. 

לעומת זאת, בירושלים לא הביעו התנגדות למתווה הקטארי, וייתכן שכבר בימים הקרובים ייושם המתווה, וחלק מהדלק המצרי כבר יזרום אל הרצועה. ככל הידוע בישראל, חמאס הביע נכונות לאישור המנגנון, אך עדיין נותרו סוגיות טכניות קטנות שלא נסגרו באופן סופי, אבל נחשבות שוליות.