בצה"ל נערכים לעלייה משמעותית בתחלואת הקורונה ביחידות ובמפקדות הצבא בעקבות התפרצות זן האומיקרון בישראל, כאשר בחיל הרפואה מעריכים כי בתוך שבועות בודדים לא תהיה יחידה בצה"ל שלא יהיה בה חולה קורונה.

נכון לאתמול, ישנם 1,778 משרתים בשירות חובה, קבע ועובדי צה"ל שחולים בקורונה. לשם השוואה, לפני שבוע מספרם עמד על 391 בלבד. בימים הקרובים צה"ל יחמיר את הנהלים, בדגש על מערכים חיוניים כמו בחמ"לים, בטייסות חיל האוויר ובדיונים של קצינים בכירים. ל"מעריב" נודע כי כבר בשבועות הקרובים, לאחר סיום חיסון הצוותים הרפואיים יחלו לחסן את הלוחמים בצה"ל בחיסון רביעי, בניסיון לצמצם ככל הניתן את היקפי התחלואה בצבא.

בחיל הרפואה מעריכים כי כבר בשבועות הקרובות לא תהייה יחידה בצבא שבה לא יהיו חולי אומיקרון, בגלל המאפיינים המדבקים מאוד של הוריאנט האחרון, המשמעות היא שברגע יש חולה מאומת באחת היחידות הנגיף מתפשט במהירות ללוחמים וחיילים רבים.

בצבא כבר היום סבורים כי לא תהיה ברירה אחרת על מנת לשמור על רציפות תפקודית תקינה והמשך ביצוע של המשימות המבצעיות השוטפות בצבא, בדגש על היחידות הקרביות. שכל ירידה של סדרי כוחות בשל מחלה תדרוש החלפה ביחידה או לוחמים אחרים ולכן ההערכה כבר עכשיו כי לא יהיה מנוס מלקבוע נוהלים אחרים לצבא ולא מן הנמנע כי גם בגופי חירום נוספים בהם עלולים להיווצר פערי כוח אדם משמעותיים יקבעו נוהלים דומים, סוגיה שככל הנראה תדרוש את אישור משרד הבריאות.

נפתלי בנט מבקר במפקדת אלון. צילום: איתי בית און, לע"מ

במקביל, מתנהלים דיונים בצבא שבהם נבחנת האפשרות שלפיה אם לוחמים ביחידות מבצעיות יידבקו בקורונה, הם יחזרו בתוך ימים בודדים לפעילות מבצעית אם לא יהיו להם סימפטומים. בכך למעשה הם יוחרגו מהנהלים המחייבים עשרה ימי בידוד (במקרה של הידבקות בזן האומיקרון), שרק בסיומם ניתן לצאת מבידוד לאחר בדיקת קורונה שלילית.

בצבא סבורים כי לא תהיה ברירה אחרת אלא לנקוט את המדיניות הזו כדי לשמור על רציפות תפקודית תקינה והמשך ביצוע של המשימות המבצעיות השוטפות, בדגש על היחידות הקרביות. החלטה זו תידרש לקבל את אישור משרד הבריאות בטרם תיכנס לתוקף.