כתב אישום הוגש היום (שני)  לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד ד"ר אברהם דותן, מנהל מחלקת ההרדמה בבית החולים וולפסון, בגין הנפקת אישורים והמלצות לקבלת קנאביס רפואי למטופלים שאינם עומדים בקריטריונים לכך.

כתב האישום מייחס לדותן עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, אספקת סם מסוכן, הלבנת הון ועבירות נוספות. לבית המשפט הוגשה גם בקשה למעצר עד תום ההליכים נגד הרופא הבכיר. 
 
כתב האישום, שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב, מגולל את שיטת הפעולה לכאורה של דותן וחברה, אשר בנו רשת מורכבת של שחיתות ציבורית, שבמסגרתה ניצל הרופא הבכיר את מעמדו, על מנת לספק המלצות לאנשים, שאינם מורשים על פי הקריטריונים לשימוש בקנביס, תמורת בצע כסף. 
קנביס מוגדר בחוק בישראל סם מסוכן, אשר הספקתו ללא רישיון אסורה.

על פי פקודת הסמים, הסמכות למתן רישיון לשימוש בקנביס למטרות רפואיות היא של מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו. היחידה לקנביס רפואי ("היק"ר") היא גוף המוסמך על ידי משרד הבריאות למתן רישיון קנבוס. במקרה של טיפול בכאב, לצורך קבלת רישיון, על המבקש להציג בין היתר את המלצת מרפאת הכאב בה הוא מטופל. 

"יצר קשר עם לקוחות אשר חפצו בקבלת רישיון קנביס" 

ד"ר דותן משמש רופא בכיר במחלקת ההרדמה בוולפסון ומנהל יחידת ההתעוררות בבית החולים, העובד גם במרפאת הכאב. במסגרת תפקידיו במרפאת הכאב, בין היתר, המליץ דותן על שימוש בקנביס רפואי וחתם על טפסי "בקשה לקבלת רישיון שימוש בקנביס למטרות רפואיות".
 
על פי כתב האישום, לפני שנת 2011, קשרו הנאשמים קשר ללקוחות פוטנציאליים, בתמורה לקבלת תשלום שלא כדין מצד הלקוחות, בכלל זה לספק למי מהלקוחות קנביס רפואי. לצורך כך, חברה יצר קשר עם לקוחות אשר חפצו בקבלת רישיון קנביס בתמורה לתשלום.

לאחר יצירת הקשר עם הלקוח, קבע חברה ללקוח תור במרפאת הכאב אצל ד"ר דותן, שלא דרך מערכת זימון תורים ולמועד מוקדם באופן משמעותי מזה שניתן היה לקבל דרך מערכת זימון תורים. 
 
סמוך לכך, נפתח ללקוח תיק רפואי במרפאות החוץ של בית החולים, בין אם באמצעות הלקוח עצמו, ובין אם באמצעות חברה. את התיק הרפואי של הלקוח העביר חברה לטיפול באחריות ד"ר דותן, במסגרת עבודתו כרופא במרפאת הכאב וולפסון. ד"ר דותן העמיד לחברה את חותמתו, על מנת שחברה יעשה בה שימוש. 
 
הנאשמים ניפקו בצוותא עבור הלקוחות "טופס בקשה לרישיון שימוש בקנביס רפואי" ומסמכי "גיליון בדיקה ומעקב" חתומים בחותמת ד"ר דותן. הן הבקשות והן המלצות הרופא נחזו להיראות כמסמכים העומדים בתנאים הקבועים בנוהל 106 אך בפועל, מרביתם הכילו רישומים כוזבים בידיעה ובהסכמת הנאשמים. 
 
עוד על פי כתב האישום, הפעילו וניהלו הנאשמים פעילות כלכלית העולה כדי עסק בעל מנגנון ממנו הפיקו הכנסות עליהן נמנעו מלדווח בכוונה להתחמק מתשלום מס כדין. במסגרת הקשר, סיפקו הנאשמים וניסו לספק קאנביס, לעשרות רבות של לקוחות, במרמה בנסיבות מחמירות, ובתמורה לסך של לכל הפחות 356,106 שקלים, תוך שד"ר דותן מקבל כספי שוחד וחברה מתווך לשוחד.