השר לביטחון לאומי ח״כ איתמר בן גביר קיים דיון בנושא תבחינים לרישוי כלי ירייה פרטי בהשתתפות מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי שלמה בן אליהו, נציגי משטרת ישראל וגורמי המקצוע מהאגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. השר החליט לקדם שינוי תבחינים למשרתים בכוחות הביטחון ולעובדים ומתנדבים בגופי הצלה. התבחינים יובאו לאישור כתקנות בועדה לביטחון לאומי בכנסת.

עדכון תבחין "שירות בכוחות ביטחון", שעד כה התייחס לבוגר הכשרת רובאי 07 בלבד, צפוי להיות מורחב ולכלול את כלל החיילים המחזיקים ב"תעודת לוחם" על פי ההגדרה שנקבעה על ידי צה"ל. מדובר בהרחבת האוכלוסיות הזכאיות להגשת בקשה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי ליחידות לוחמות בצה"ל אשר עד היום היו מחוץ להגדרת התבחינים כגון לוחמי חיל השריון, תותחנים, הנדסה קרבית, לוחמי מג"ב ועוד. 

בהתאם לכך, על פי המתווה החדש שמוביל השר לביטחון לאומי, אזרח ישראלי מעל גיל 21 אשר סיים שירות צבאי מלא וזכאי ל"תעודת לוחם" יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי עד 10 שנים מתום שירותו הסדיר או 10 שנים מתום שירות מילואים כהגדרתו בצה"ל.

שינוי תבחין "עובדים ומתנדבים בגופי הצלה" כך שיאפשר גם למתנדבי מד״א בעלי ותק של שנה להגיש בקשה לקבלת רשיון נשק פרטי. עד היום עובדי מד״א ומתנדבי זק״א ואיחוד הצלה יכלו להגיש בקשה ומתנדבי מד״א לא יכלו.

עדכון תנאי הסף להגשת בקשה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי לחיילים המשרתים כבני ישיבות וחיילים קרביים ששוחררו לפני השלמת השירות הסדיר עקב פציעה וכו'. השר לביטחון לאומי הנחה לבחון מענה ייעודי המאפשר ל״חיילי ההסדר״ ולחיילים שלא השלימו את שירותם הצבאי בגין פציעה וכד' להגיש בקשה לקבלת רישיון כל עוד הם עומדים בשלושה תנאים מצטברים: מעל גיל 21, שירתו שנה כלוחמים בצה״ל וגרים, לומדים או עובדים בישוב זכאי. 

כיום חיילי ההסדר המשרתים ביחידות לוחמות אינם זכאיים להגיש בקשה לקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה פרטי מפני שהם אינם עומדים בהגדרה "תום שירות צבאי כהגדרתו בחוק". עם השינוי המוצע יתוקן לראשונה עוול כלפי חיילי ההסדר העונים לתבחינים של ״מגורים בישוב זכאי״ או ״עבודה או לימודים בישוב זכאי״.

מהלך זה מתווסף לשורה של צעדים שמקדם המשרד לביטחון לאומי במטרה לאפשר נשיאת כלי יריה פרטי. בהתאם לכך, ביום 5 בפברואר 2023, החל מבצע לצמצום זמני המתנה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי ובמסגרתו ניתנו 14,073 אישורים מותנים, בוצעו 16,620 ראיונות, הוגשו 17,766 בקשות וניתנו 11,393 רישיונות לנשיאת כלי יריה פרטי.

אישורים מותנים: בתקופה של כ- 4 חודשים שהחלה ביום 5.2.2023 ניתנו 14,073 אישורים מותנים. לעומת 5,103 אישורים מותנים בתקופה המקבילה בשנת 2022 ולעומת 3,073 אישורים מותנים בתקופה המקבילה בשנת 2021. בשנת 2022 כולה ניתנו 16,328 אישורים מותנים ובשנת 2021 ניתנו 12,840 אישורים מותנים בלבד.

השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר: "מה שאנחנו עושים כאן, זה מהלך של הצלת נפשות, לאפשר לחיילים המשרתים בכוחות הביטחון, חיילי הסדר ומתנדבים במד״א לתת מענה בזמן אמת ולהציל חיים. ובנוסף אנחנו מתקנים עוול של שנים ומאפשרים ללוחמים שמגינים על מדינת ישראל, להגן על עצמם ועל חייהם וחיי משפחתם".

ראיונות: בארבעת החודשים האחרונים התקיימו 16,620 ראיונות, זינוק של 200% לעומת התקופה המקבילה בה התקיימו 5,514 ראיונות בלבד. לעומת 3,341 בלבד ראיונות בתקופה המקבילה בשנת 2021 מדובר על זינוק של כ- 400% לעומת התקופה המקבילה. בשנת 2022 כולה התקיימו 17,796 ראיונות ובשנת 2021 התקיימו 13,886 ראיונות.
 
רישיונות חדשים: בתקופה של ארבעת החודשים האחרונים ניתנו 11,393 רישיונות חדשים זינוק של 280% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022, בה ניתנו 4,054 רישיונות חדשים בלבד וזינוק 450% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2021 בה ניתנו 2,049 רשיונות חדשים.