שר האנרגיה החדש אלי כהן אינו מבזבז זמן. ל"מעריב" נודע כי בסוף השבוע הוא החליט למנות את עו"ד יוסי דיין למנכ"ל המשרד. דיין יחליף בתפקיד את קובי בליטשטיין. האחרון ימונה על ידי שר החוץ הנכנס ישראל כ"ץ למנכ"ל משרדו. מינויו של דיין יובא לאישור הממשלה בעוד כשבועיים.

מנותקת מהעם: ממשלת נתניהו ממשיכה לדהור לתהום | דעה
ישפיע על הלחימה? שלג ירד בחרמון; חשש משיטפונות

לפני כניסתו למשרד החוץ שימש עו"ד דיין בין השאר כמנכ"ל החברה הכלכלית של אשקלון וכמנכ"ל החברה הכלכלית של אילת. הוא ידוע ביכולותיו הניהוליות, כשבמשרד החוץ הוא פתר את סכסוך העבודה הממושך. מינויו של דיין הוא הראשון בסדרת מינויים ששר האנרגיה החדש מתכוון להוציא אל הפועל. שני המינויים המרכזיים יהיו יו"ר חברת החשמל, תפקיד שאינו מאויש זה שנה וחצי, מאז פרש ממנו יפתח רון טל, ויו"ר חברת המים מקורות.

בנוסף, השר חייב לאייש משרות בכמה דירקטוריונים, ובהם חברת החשמל, שנאלצת להתנהל ללא קוורום מחייב בגלל מחסור במינויים. כהן, שהגיע לפוליטיקה מהמגזר הפרטי, ישים את הדגש במדיניותו על הגברת התחרות בשוק האנרגיה, עידוד פיתוח מקורות גז חדשים, ביטחון אנרגטי (באמצעות שמירת עתודות גז מספיקות למשק) ויישום לקחי המלחמה בעזה, בכל הנוגע להשלכותיהם על משק האנרגיה.