יפגע באל-ג'זירה או באנשים פרטיים? מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024. בהצעה תמכו 25 חברי כנסת, אל מול 4 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. מדובר בסמכויות לפי תקנות שעת החירום במניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה.  בין הסמכויות: להורות על סגירת משרדים של ערוץ תקשורת זר הנמצאים בשטח ישראל ולהורות על הגבלת גישה לאתר אינטרנט של ערוץ זר.

"קבלת החלטות באופן לא תקין": היועמ"שית נגד הממשלה
זעם על הממשלה: "פוגעת באופן שיטתי בביטחון הלאומי שלנו"

בנוסף ובעיקר, ההצעה נותנת סמכות לשר התקשורת להורות על הפסקת שידור, ותפיסה של מכשירים אישיים המשמשים לאספקת התכנים, גם בכוונה למכשירים בשימוש אישי ("ציוד קצה רט"ן"). שר התקשורת יוכל גם להסיר את אתר האינטרנט של הערוץ, אם השרת שעליו אוחסן נמצא בישראל או בשליטתו של אדם הנמצא בישראל או של תאגיד הרשום בישראל, או להגביל גישה לאתר.

התנאי להפעלת הסמכות של שר התקשורת היא קביעה של שר הביטחון. זאת לאחר ששר הביטחון ישוכנע שהשידורים של הערוץ הזר המשדר בישראל פוגעים באופן מממשי בביטחון המדינה. הסמכות תופעל בכפוף לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, לאחר שיוצגו בפניהם דעות מקצועיות של גורמי הביטחון המוכיחות פגיעה ממשית של הערוץ בביטחון המדינה.

שר הביטחון יואב גלנט בחרמון (צילום: שחר יורמן )
שר הביטחון יואב גלנט בחרמון (צילום: שחר יורמן )

בדברי ההסבר להצעה נכתב כך: "בשל העובדה שמדינת ישראל עדיין מצויה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", ובהמשך לעמדת גורם ביטחוני באשר לצורך להותיר את הסמכויות שהיו נתונות לשר התקשורת בתקנות שעת החירום (חרבות ברזל) (מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה) על כנן, ועקב הזמן שחלף מאז פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום אשר אינו מאפשר בעת הזו להאריך את תוקפן של התקנות – מוצע לקבוע בחקיקה, במתכונת של הוראת שעה לתקופה של שלושה חודשים או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם, את הסמכויות שנכללו בתקנות שעת החירום בנוגע לערוץ זר המשדר בישראל שידורים הפוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה".

נזכיר כי זאת לאחר שהממשלה ניסתה לסגור את משרדי אל-ג'זירה בארץ וזו ללא הצלחה, ולאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם אתמול בטוויטר על עיתונאי אל-ג'זירה שהוא גם פעיל חמאס.