בעוד שהמגעים לעסקת חטופים נמשכים, כעת ברמה של הצוותים המקצועיים, ל'מעריב' נודע כי אחת הדרישות שהחמאס הציב בפני המתווכות עוסקת בתנאי הכליאה של המחבלים הפלסטינים  בבתי הסוהר הישראלים.

ישראל דחתה את ההצעה הבעייתית של צרפת באו"ם | פרסום ראשון
התאריך שגדעון סער מציע ללכת לבחירות: "לא תפגע במאמץ המלחמתי"

ע"פ הדרישה, החמאס דורש להחזיר לכל האסירים הביטחוניים שלא ישוחררו במסגרת העסקה ויישארו בבתי הכלא את כל התנאים שנשללו מהם ביוזמת השר לביטחון לאומי בן גביר.

לטענת חמאס, בשנה האחרונה האסירים מתלוננים על החמרת התנאים שחלה כחלק מהמדיניות של בן גביר. בין היתר, התלונות מתייחסות לצפיפות בתאים, לרמה הירודה של המזון שמקבלים האסירים, לכך שהם נאלצים לישון על מזרנים לא נוחים וכו'.
 
עוד נטען כי האסירים הביטחוניים מקבלים יחס קר ונוקשה מהסוהרים, כולל שימוש בכוח להשלטת הסדר בתאים. על פי אותן הטענות, הסוהרים נכנסים לתא להשליט סדר כשהם רעולי פנים כדי למנוע איומים עליהם ועל משפחותיהם.

על כן, החמאס דורש לבטל את כל הגזירות בבתי הסוהר ולהחזיר את תנאי הכליאה שהיו לאסירים ביטחוניים לפני כניסת בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי.