משרד האוצר הודיע אתמול כי מעתה והלאה חל נוהל חדש, ולפיו ההחזרים על דמי ייצוג של השליחים הישראלים בחו”ל יבוצעו על סמך דיווח והצגת קבלות בלבד. ההודעה מגיעה לאחר שבמשך יותר מ־30 שנה כל הנציגים הישראלים שעבדו מחוץ לארץ קיבלו את סכומי הייצוג ואחזקת הבית כחלק מהמשכורת החודשית שלהם ולא נדרשו לדיווח ולפירוט ההוצאות.

בתגובה הודיעו ועדי העובדים של שני משרדים - החוץ והביטחון - על פתיחה בעיצומים. מיום שלישי כל השגרירויות הישראליות בעולם ייסגרו, והדיפלומטים לא יטפלו בביקורי חוץ של בכירים ישראלים. משרד הביטחון יסגור את כל המעברים לרשות הפלסטינית בנוסף, ושני המשרדים יסגרו את מערך הפיקוח המשותף שלהם על היצוא הביטחוני. משמעות הדבר: לא תאושרנה עוד עסקאות ביטחוניות והיצוא הביטחוני של ישראל ייפגע באופן מהותי. לדברי ראשי הוועדים, באמצעות העיצומים האלה הם מוחים על החלת הנוהל החדש באופן חד־צדדי ודורשים להמשיך לקבל את דמי הייצוג כפי שהיה עד כה.

בהודעה שהועברה לעובדים נכתב כי “משבר הייצוגים המלווה אותנו כבר למעלה משנה ממשיך במלוא שאת. בהוראת הסגן הבכיר לחשב הכללי, יצאה הנחיה לחשבי המשרדים בנושא תשלום דמי הייצוג לסוגיו. בניגוד לכל התנהלות תקינה, שקופה ואחראית, ובניגוד לסיכומים שהושגו בין הצדדים ולמזכר ההבנות שנחתם ב־21.7, בחר משרד האוצר לפעול באופן חד־צדדי ולהנחית נוהל בלתי מוסכם. הנוהל שפרסם האוצר הינו תלוש ממציאות החיים והעבודה של שליחי המדינה בחו”ל ומהווה פגיעה הן בכלי העבודה החיוניים של השליחים והן בתנאי ההעסקה שלהם. התנהלות זו איננה מקובלת, ואנו נפעל בהובלת ההסתדרות בכל הצעדים העומדים לרשותנו, אמצעים משפטיים וארגוניים כאחד”.