את המסר החשוב והמשמעותי בביקורה העבירה אנגלה מרקל לתושבי ישראל דוקא בדבר שהיא לא עשתה בשהותה בישראל. מרקל נמנעה מפגישה עם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. זאת לא חובה. זהו נוהל מקובל ורווח, שנשיא או ראש ממשלה המקיים ביקור רשמי במדינה זרה כולל בלו"ז הפגישות ותוכנית האירועים שלו פגישה ושיחה עם ראשי האופוזיציה.  

מרקל, ידועה כפוליטיקאית מפוייסת, רגועה מתרחקת מכל ביטוי של התגרות. דוקא בביקור שכולו מחווה ידידות למדינה אהובה במיוחד על אנגלה מרקל היא החליטה להתעלם באופן מוצהר ומופגן מפגישה עם בנימין נתניהו, מי שכיהן 13 שנה כראש הממשלה של המדינה, יעד ביקורה. זאת לא סתם גחמה.

מרקל ביקשה להעביר מסר לישראלים. "אני ידידה אמתית שלכם. ולא מהיום. יש לכם ממשלת שינוי. ראש ממשלה חדש. אנא מכם, שמרו על השינוי הזה. למען השם, אל תעשו משהו שיערער את המשך קיומה של הממשלה החדשה. הזהרו מצעדים, מהלכים שעלולים להחזיר את בנימין נתניהו לשלטון. אני אומרת זאת כידידה וכמי שדואגת לעתידה של ישראל".

זה לא סוד. אנגלה מרקל לא אוהבת את בנימין נתניהו. זאת לשון המעטה באופן פרוע. היא לא סובלת אותו. בשנות שלטונה מרקל לא החמיצה הזדמנות להבהיר את סלידתה מבנימין נתניהו, במיוחד בשיחות פרטיות עם מנהיגים ופוליטיקאים. דיפלומט בכיר במשלחת גרמניה באו"ם סיפר לפני שנים, שבשיחה שהתקיימה בין מרקל לנתניהו, הקנצלרית אמרה לו בפנים, "אני לא מאמינה לאף מילה שאתה מוציא מפיך". (גם סרקוזי בתקופת כהונתו כנשיא צרפת התבטא במלים דומות בשיחה שקיים עם מדינאי עמית).

יחסה של מרקל לבנימין נתניהו מגלה וחושף בעצם את האמת על מעמדו של נתניהו כראש ממשלה בזירה העולמית ואיך הוא הוערך באמת בבירות של ארצות מרכזיות. ההתפארויות של נתניהו על הערכות הגבוהות ועל הכבוד הרב כלפיו מצד ראשי מדינות היו שקריות. במקרה קצת נסבל, אשליות שהוא אימץ, טיפח ושיווק לאמצעי התקשורת בארץ.  

אנגלה מרקל היתה ונחשבה מנהיגה אמתית. מישהי שמבינה ומכירה תכונות של מנהיגות והנהגה. אם היא לא אהבה מישהו בזירה העולמית ואם היא התרחקה במופגן מראש מדינה היה לכך השפעה בקרב עמיתיה בבירות אירופיות אחרות. השפעה זאת באה לידי ביטוי ביחסים שהתקיימו בין ראשי ארצות מרכזיות לבנימין נתניהו בתקופת כהונתו כראש ממשלה. מנהיגי מעצמות וארצות מערב אירופיות לא אוהבים את נתניהו ואינם מסתירים זאת.

נתניהו עצמו הרגיש והבין את התנכרותם כלפיו.  לכן טיפח קשרים עם ארצות שראשיהן שנויים במחלוקת וממשלותיהן סופגות ביקורת. נתניהו התיידד עם ראשי פולין והונגריה. שתי מדינות, שהאיחוד האירופי שוקל להטיל עליהן סנקציות ואולי אפילו לסלק מהאיחוד בתגובה למהלכים וצעדים שמנהיגי פולין והונגריה נוקטים במטרה לדכא מוסדות דמוקרטיים במדינותיהם.                

מרקל כמו ראשי מעצמות ומדינות אירופיות לא אהבה את נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ. לא סתם לא אהבה. היא תיעבה את טראמפ. הידידות המופגנת, הקרבה הגורפת וההתרפסות שאיפיינו את יחסי נתניהו וטראמפ, העצימו את סלידתה מבנימין נתניהו. מה הפלא שבביקור בישראל, מקום מושבו של נתניהו, החליטה מרקל להתעלם מנתניהו ולדלג על פגישה עמו.  

יכול בכלל להיות ספק או פקפוק שהיא, מרקל, בהתעלמות זאת מנתניהו ביקשה להעביר מסר לתושבי ישראל? "יש לכם ממשלת שינוי, ראש ממשלה חדש. יופי. אל תקלקלו את השינוי. הזהרו, אל תעשו שום דבר שעלול להחזיר לכם את נתניהו". 

לפרשנים באמצעי התקשורת בישראל המסר הוא, תפסיקו עם המאמרים, הערכות וההשערות המנבאים קשיים, משברים וחיים קצרים לקואליציה.