שיתוף פעולה לא שגרתי בין חברי הקואליציה והאופוזיציה בכנסת: אל הצעת חוק של איש האופוזיציה ח"כ שלמה קרעי מהליכוד, הקובעת שארגון שפוגע בישראל לא יכול להיות ממומן על ידה, הצטרפו גם חברים בקואליציה.

מדובר ביו"ר הקואליציה עידית סילמן ויו"ר סיעת ימינה ניר אורבך. יחד איתם הצטרפו להצעת החוק שלושה חברי כנסת מש"ס: יעקב מרגי, אוריאל בוסו ומשה אבוטבול. הצעת החוק תעלה לאישור ועדת השרים בשבועות הקרובים.

בהצעת החוק נאמר כי גם במקרים שבהם עובד או נושא משרה בגוף מתוקצב יתבטא או יפעל בצורה שהיא במהותה נגד ישראל, תוכל ועדת הכספים של הכנסת להורות לשר הממונה להפחית מסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף, אלא אם הגוף פעל נגד אותו עובד. קרעי מבקש ליצור הרתעה בקרב גופים המתוקצבים על ידי המדינה. לדבריו, לא מתקבל על הדעת כי עובד או נושא משרה ישתמש בגוף המתוקצב על ידי מדינת ישראל כפלטפורמה לפעילותו נגד המדינה באופן החותר תחת קיומה.