תהליך בחירת מנהל רשות החברות הממשלתיות יוצא לדרך לאחר עיכוב של יותר משנה. ל"מעריב" נודע כי היום אמורות להתפרסם בעיתונות המודעות המזמינות את המועמדים הפוטנציאליים להציע את עצמם לתפקיד.

לפי דרישת נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ, תנאי הסף יהיה מחמירים (בהתאם לתנאים שהיו קיימים בשנים האחרונות), והם יעמדו בסתירה לתנאים המקילים שהוצבו על ידי ח"כ דודי אמסלם (הליכוד), השר לשעבר האחראי על רשות החברות הממשלתיות.

בתיאום עם שר האוצר אביגדור ליברמן, הוחלט כי המועמד יידרש להוכיח גם ניסיון ניהולי עסקי מהותי. כל הקריטריונים האחרים, ובכלל זה תואר אקדמי, יישארו ללא שינוי. במודעה יפורטו הגדרות התפקיד, ובכלל זה הצורך בהעברת החברות הממשלתיות לרווחיות.

את המועמדים הפוטנציאליים תבחר ועדת איתור בראשות מנכ"ל משרד האוצר רם בלניקוב. בוועדה יהיה חבר נציג ציבור, וכן נציגה בכירה מנציבות שירות המדינה (אין המדובר בד"ר איריס נחמיה - י"ש). עד כה שימש בתפקיד מ"מ מנהל הרשות בלניקוב.

לנוכח החשיבות הרבה של התפקיד והיעדר מינוי קבוע יותר משנה (מאז פרישתו של המנהל הקודם ינקי קווינט), תתבקש הוועדה לעבוד בלוח זמנים מואץ. מנהל רשות החברות הממשלתיות הנבחר יתבקש לקדם, בין השאר, את תהליך ההפרטה של מספר חברות ממשלתיות, וכן שיבוץ של למעלה מ־300 חברי דירקטוריון בחברה ממשלתיות.