שדולת הנשים לא עוצרת בעפולה: אחרי שהעתירה נגד קיום אירוע לחרדים בהפרדה מגדרית שהיה אמור להיערך בבירת העמק התקבלה והאירוע בוטל, כעת פועלת השדולה למנוע קיומו של אירוע דומה בחיפה. מדובר בהופעה של הזמרים מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ, שנועד לגברים בלבד, וצפוי להתקיים בסוף החודש במרכז הקונגרסים בעיר. 

בפנייה שנשלחה לראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם ואל היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד ימית קליין, דורשת השדולה לבטל את האירוע בטענה שהוא מנוגד לחוק. לטענת הפונות, מנכ"לית השדולה, מיכל גרא מרגליות ועו"ד מרים זלקינד, מנהלת קידום מדיניות וחקיקה בשדולה, האירוע ייערך באולם עירוני ובחסות העירייה, זאת בניגוד לחוק. "הדרת נשים מהמרחב הציבורי והפלייתן בקבלת שירות ציבורי הן פעולות אסורות, המנוגדות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עומדות בניגוד גמור לעיקרון השוויון וכן מהוות הפרה של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 הקובע כי: "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם".

עצרת חב"ד עם הפרדה מגדרית בכיכר רבין בתל אביב. צילום: פלאש 90עצרת חב"ד עם הפרדה מגדרית בכיכר רבין בתל אביב. צילום: פלאש 90

עוד כותבות מנהלות השדולה, כי "ההנחה שיש קהל שיעדיף לקיים את האירוע ללא נשים איננה מכשירה את קיום האירוע, שבמהותו נוגד את החוק. מהנורמות שצוטטו לעיל עולה כי עקרון השוויון בין המינים והאיסור לקיים אירועים ציבוריים המדירים נשים – גוברים על העדפותיו של ציבור כזה או אחר". כזכור, אתמול בערב פסק בית המשפט המחוזי בנצרת, עיריית עפולה, כי הופעה של שטיינמץ שהייתה אמורה להיערך בפארק ציבורי בעיר תיערך ללא הפרדה מגדרית, ובעקבות הפסיקה, החליט הזמר לבטל את הופעתו. 

בפסיקת בית המשפט נכתב: "אני אוסר על ביצוע הפרדה מגדרית על רקע של מין, גזע או כל מגדר אחר במהלך האירוע. כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשהות בכל מקום באירוע, ונאסר בזאת על מי מן הסדרנים או המאבטחים, או כל גורם מארגן אחר באירוע, לבצע פעולה כלשהי של הפרדה על רקע מגדרי. כן אני מורה למאבטחי וסדרני המשיבות למנוע כל נסיון שנועד לבצע הפרדה מגדרית, לסכל כל נסיון להציב שלטים המורים על הפרדה כאמור או מחסומים או אמצעי כריזה וכיו"ב, ולערב את משטרת ישראל הנוכחת במקום בכל מקרה שגורם כלשהוא ינסה לבצע הפרדה כאמור. אין באמור לעיל כדי למנוע מכל אדם בקהל החפץ מרצונו החופשי לשהות במקום מסוים באזור האירוע, כדי לשהות בו".

עיריית עפולה הודיעה בעקבות הפסיקה כי "העירייה קיבלה את עמדת היועמ"ש ולפיכך הורתה להסיר מהפרסומים לאירוע את נושא ההפרדה המגדרית".