שדולת הנשים עתרה לבג"ץ בדרישה שלא למנות שופטים חדשים לבית המשפט העליון לאחר ההודעה על פרישתו של השופט מני מזוז אמש ופרישתו הצפויה של השופט חנן מלצר בחודש אפריל הקרוב. לטענת השדולה, המגובה בנתונים מספריים, ישנו תת ייצוג בקרב שופטות בית המשפט העליון ביחסם לשופטים, כעשרים ושבעה אחוז בלבד. בעתירה לצד הבקשה למנות שופטת בסבב המינוי הקרוב מבקשות העותרות לייצר מתווה שיבטיח את השוויון המגדרי גם בעתיד כמו גם שתקבע רשימת מועמדים שמחציתה נשים.

לתחושתן בהתנהלות הנוכחית קיימת "אפליה מגדרית מובהקת, כאשר מתוך 15 שופטים 4 בלבד הן נשים וכי אם יש גוף שראוי שבו יתקיים השוויון המגדרי זה בית המשפט העליון".

עו"ד דוד תדמור ועו"ד פרי רוס המייצגים את העותרות, אמרו כי "העתירה אותה הגשנו בשם שדולת הנשים היא הזדמנות ייחודית לוועדה לבחירת שופטים לתקן עוול היסטורי: תת-ייצוג חמור לנשים בערכאת השיפוט העליונה של מדינת ישראל. בכל 72 שנות קיומו, אין שוויון בבית המשפט העליון. זהו פגם חמור שיש לתקן".

לדבריהם, "אין שום יתרון מובנה לגברים על פני נשים בתפקידי שיפוט, אין מחסור במועמדות מעולות לשיפוט, ובכל זאת נשים מהוות גם כיום רק כרבע מבין שופטי בית המשפט העליון. אנו קוראים לוועדה לבחירת שופטים לשנות מציאות זו, כדרישת הדין. בית המשפט העליון חייב לשמש דוגמה ומופת ליישום הערכים אותם הוא מכתיב לשיטת המשפט כולה, ובראשם עקרון השוויון".