בג"ץ דחה היום (חמישי) עתירה של ארגוני נשים בדרישה להורות לוועדה לבחירת שופטים לתת ביטוי הולם לייצוג של שופטות בעליון. העתירה באה בעקבות טענתם של ארגוני הנשים כי "קיימת אפליה מובהקת, כאשר מתוך 13 שופטים 4 בלבד הן נשים וכי אם יש גוף שראוי שבו יתקיים השוויון המגדרי זה בית המשפט העליון".

העתירה נדחתה על ידי בג"ץ, בטענה כי "חובה על שוויון מגדרי אינה משמיעה לנו כי צריך לשמור על שוויון אריתמטי בין מספר המועמדים לבין מספר המועמדות, או בין מספר הממונים למספר הממונות, שכן הטלת חובה כזו משמעה קביעה הלכה למעשה של מסלולי מינוי נפרדים לנשים ולגברים".

"הנתונים הללו אינם חזות הכל, שכן יתכן מאד שיש להם הסבר שאינו מניח כשל בהתנהלות המשיבה בעבר. מכל מקום, בוודאי שאין בנתונים אלה, המייצגים את מצב הדברים טרם הליכי המינוי הנוכחיים, כדי להצדיק מתן סעד שיפוטי ביחס לפעילות המשיבה לעת הזו".

"על המשיבה לא מוטלת חובה לאתר מספר שווה של מועמדות ומועמדים, אלא חובתה לאתר מספר הולם של מועמדות, וזאת בהינתן קבוצת המועמדות המתאימות למשרת שופטת בית המשפט העליון. העובדה שאותרו יותר מועמדים מתאימים ממועמדות מתאימות אינה מעידה על כך שהמשיבה לא עשתה את חובתה, אלא היא משקפת, כך ניתן להתרשם, ייצוג חסר של נשים לעת הזו בקרב הקבוצות מהן באים המועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון", נכתב בפסק הדין.