קלנועית

קלנועית
רכב קטן המשמש אנשים המתקשים ללכת או קשישים.