רשות המיסים העבירה מכתב לעמותות המחזיקות באישור המקנה לתורמים להן זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, המבשר על כוונת הרשות להשיק בסוף השנה מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, אשר תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות. במכתב מזמינה הרשות את העמותות לפנות לחברה המספקת להן את תוכנת הנהלת החשבונות, על מנת להיערך להפקת חשבוניות ממוחשבות, ולבחון את האפשרות להצטרף לפיילוט שעורכת הרשות למערכת. 

ראש מכינת עלי תובע את מוביל המחאה: "שקר גס" | פרסום ראשון
המתקפה החדשה של טלי גוטליב: "לפטר מיד, לא ראוי לייצג את ישראל"

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אדם או חבר בני אדם שתרם בשנת מס מסוימת סכום העולה על המינימום שנקבע בפקודה (190 שקלים לשנת 2022) לקרן לאומית, או למוסד ציבורי אשר קיבל לצורך סעיף זה אישור מרשות המיסים וועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה – אם הוא יחיד, או בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) מסכום התרומה – אם הוא חבר-בני-אדם, ובלבד שסכום הזיכוי הכולל באותה שנת מס בגין תרומות לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת של התורם באותה שנה, או על התקרה שנקבעה בפקודה (9.5 מיליון שקלים לשנת 2022) לפי הנמוך מביניהם והכל בכפוף להוראות סעיף 46 לפקודה. 

יש לך זמן פנוי? למה שלא תלמד/י אנגלית? לחצו כאן לשיעור ניסיון מתנה וללא התחייבות>>

כיום, על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה. המערכת הדיגיטלית החדשה שפותחה על ידי יחידת שע"מ ברשות המיסים תאפשר למוסדות ציבור להעביר ישירות למאגרי המידע של הרשות את כל המידע בנוגע לתרומות שקיבלו.

מידע זה יאפשר לרשות המיסים להעביר לכל תורם ריכוז של כל התרומות המזכות שתרם לאורך שנת המס ישירות לאזור האישי שלו באתר רשות המיסים. בעתיד, המידע יועבר גם למערכת הדיווח המקוונת להגשת דוחות שנתיים והחזר מס וליישומון תיאום מס. באמצעות ריכוז זה, יוכלו תורמים לדרוש את הזיכוי במס שלו הם זכאים בקלות ובפשטות, באמצעות בקשה לתיאום מס או החזר מס, ללא צורך לשמור ולהציג את הקבלות בגין תרומותיהם. 

בשלב ראשון ידווחו באמצעות המערכת הדיגיטלית עמותות אשר יבחרו לעשות זאת. תורמים עבור עמותות שיבחרו שלא להצטרף למהלך המקוון, ימשיכו לשמור על הקבלות ולדווח כפי שדיווחו בעבר. ברשות המיסים מאמינים ומקווים שבהמשך יעברו כל העמותות לשיטת הדיווח הדיגיטלית, המגלמת יתרונות משמעותיים הן לעמותות והן לתורמים. בקרוב תפרסם רשות המיסים את הכתובת המקוונת של היישום הייעודי והנחיות מפורטות לשימוש בו. 

מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה הכוללת שהוביל בשנים האחרונות מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, המעמידה בראש סדר העדיפויות של הרשות את שיפור וייעול השירות לאזרח על ידי דיגיטציה של פעולות ושירותים. 

ערן יעקב (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
ערן יעקב (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

ב'הירשוביץ 360' מתריעים מפני דיגיטציה מוגברת של תהליך הגשת הבקשה להחזר מס, ואומרים כי "מה שנראה כבשורה משמעותית לאזרח, עלול לפגוע משמעותית בזכויותיו". זאת, מאחר וככל והנישום בוחר להגיש באופן עצמאי בקשה לתיאום מס או החזר מס הוא פותח בתהליך הגשת דו"ח שנתי שהוא לרוב אל-חזור. "זכויות המס מושפעות מעשרות פרמטרים אישיים שונים ומשונים, ולרוב לא מודע האזרח הקטן למכלול ההטבות. בהחלטתו להגיש עצמאית את הבקשה להחזר מס, מאבד הנישום את זכאותו להחזרים נוספים מרשות המיסים".