משה וידמן, יו"ר הדירקטוריון של בנק מזרחי טפחות, ישמש בתפקיד חצי שנה נוספת בלבד - ויפרוש באמצע שנת 2024, כך דווח לבורסה. ל"מעריב" נודע כי מאחורי הקלעים נעשו מאמצים להארכת כהונתו של וידמן בשנה נוספת, אולם המפקח על הבנקים סירב.

"הריבית צפויה לרדת": התחזית של בנק ישראל ל-2024
אין ארוחות חינם: זו הסיבה להפסדים של רוב המשקיעים

המפקח הקודם יאיר אבידן כבר נענה לבקשת הבנק, ולפנים משורת הדין הסכים להאריך את כהונתו, שאמורה הייתה לפקוע במקור בסוף 2022 בשנה נוספת. הבנק ביקש הארכה של שנה נוספת, לנוכח שביעות הרצון הרבה של בעלי השליטה מתפקודו של וידמן. אולם המפקח החדש דני חחיאשווילי כבר לא הסכים לכך.

וידמן מכהן כיו"ר בפרק הזמן הארוך ביותר מבין יושבי הראש בבנקים. הוא שימש בתפקיד 11 שנים (נוסף להארכת מינויו בשנה), בשעה שיו"רים רשאים לכהן תשע שנים לכל היותר. ההחרגה של וידמן מוסברת, בין השאר, בכך שלבנק מזרחי טפחות יש בעלי שליטה פרטיים, ושהסכם ההעסקה איתו נחתם עוד לפני שהוטלו המגבלות.

בפני המפקח החדש על הבנקים עומדת שאלה נוספת, והיא האם לאשר את מינויו של שמואל בן צבי, שנבחר בחודש שעבר ליו"ר בנק לאומי לכהונה של תשעה חודשים בלבד (שכעת היא בפועל שמונה חודשים). כדי לשדר מצב של ודאות, מן הראוי היה שכבר כעת ייבחר יו"ר דירקטוריון לבנק במשרה מלאה, ולא על תקן של "ברווז צולע". 

התמונה בכתבה פורסמה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. מערכת האתר מכבדת זכויות יוצרים ומשקיעה מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר.  אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלי זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, הנכם מתבקשים לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]