הקרב על עתיד השליטה באפריקה ישראל נכנס לאחרונה לישורת האחרונה. ל"מעריב" הגיעו פרטים חדשים על המתרחש מאחורי הקלעים של המאבק. לקו הגמר במלחמה על השליטה הגיעו האחים סיידוף ואיש העסקים מוטי בן משה, שהציע לרכוש חלקים מאפריקה ישראל בשיתוף אנשי עסקים שונים, ובהם גד זאבי. כעת מתברר כי בן משה הינו אחד ממשקיעי העוגן בקרן עמי, שהוקמה על ידי זהבית כהן. בן משה השקיע בקרן זו לפני כשנה וחצי 200 מיליון שקל (כולל השקעות שבוצעו במישרין בחברות שבהן מושקעת הקרן). עמי מושקעת בין השאר בחברת ההסעדה האחים שולץ, רשת חנויות מקס, רשת התדלוק טן וחברת הנסיעות גו טרוול.
 
יצויין כי קרן אייפקס, שמנוהלת אף היא על ידי כהן, שולטת בפסגות - אחד השחקנים המרכזיים בהסדר עם אפריקה ישראל. מדובר בדמות דומיננטית ובעלת השפעה על המתרחש בהשקעות שבניהולה. בית ההשקעות פסגות לקח חלק פעיל בהצבעות בהסדר. בסיבוב ההצבעות הראשון התנגד בית ההשקעות להצעת בן משה ולב לבייב, וזאת בשל העובדה כי האחרון כבר ביצע הסדרי חוב באפריקה. למרות זאת, בסיבוב ההצבעה המכריע לפני כשבועיים שונתה עמדת פסגות, שהצביע דווקא נגד הצעת האחים סיידוף. למרות הרוח הגבית שזכה לה בן משה, הצעת האחים סיידוף אושרה ברוב דחוק של 51%. ההסדר צפוי להגיע מחר להצבעה סופית, ולאחר מכן, לאישור בית המשפט.
 

יודגש כי המתרחש מאחורי הקלעים לא מעיד כי פסגות נהג שלא בתום לב. העמדות נקבעו על ידי ועדות ההשקעה, שבהן ישנו רוב לנציגי הציבור. מבחינת פסגות, הצעתו של סיידוף כללה תנאים לא אטרקטיביים כמו חלוקת דיווידנד. מנגד, רכיב המזומן בהצעתו של בן משה היה אטרקטיבי. לנוכח החשש לניגוד אינטרסים, בפסגות עדכנו את נציגות האג"ח והנאמן הרמטיקס בנוגע לניגוד העניינים הפוטנציאלי, אולם בית ההשקעות לא נפסל.
 
למרות זאת ובשל הסיטואציה החריגה והעסקה יוצאת הדופן, פסגות נקלע למצב מורכב שחייב להימנע מההצבעה, או לחלופין להתייעץ עם הממונה על רשות שוק ההון, דורית סלינג'ר. המצב הבעייתי לא נעלם מעיניה של ח"כ אורלי לוי אבקסיס, שכבר התערבה בעבר עם פרשת מכירת אפריקה ישראל. עם היוודע פרטי ההצבעה האחרונה, פנתה חברת הכנסת לסלינג'ר וביקשה לבדוק את הליכי ההצבעה של פסגות והאם לא היה מקום לפסול על הסף את הצעתו של בן משה: "הממונה דורית סלינג'ר חייבת לבדוק את התנהגות הצדדים בפרשת אפריקה ישראל", מסרה ח"כ לוי אבקסיס ל"מעריב": "מדובר בכספי הפנסיה של החוסכים, ואסור שאינטרסים זרים ישפיעו לכאורה על הגורמים המובילים בשוק ההון".

מוטי בן משה. צילום: יוסי זלינגר, פלאש 90מוטי בן משה. צילום: יוסי זלינגר, פלאש 90
 
מוטי בן משה מסר בתגובה לדברים: "צר לנו שח"כ לוי אבקסיס בחרה לשמש שופר למצוקתם של האחים סיידוף מבלי לבדוק את העובדות הבסיסיות ביותר. לו טרחה חברת הכנסת לבדוק אצל הרגולטורים ואצל הגורמים המוסדיים, היא הייתה לומדת שלא רק שמוטי בן משה מקפיד למלא אחר התחייבויותיו, קלה כחמורה, אלא שבניגוד למקובל בשוק - הוא אף מקדים את פירעון אגרות החוב שנטלו החברות שבבעלותו". עוד נמסר: "לא לנו להגיב על תיאוריית הקונספירציה שמופצת אודות שיקולים לא ענייניים לכאורה של פסגות בקשר להצעתו של בן משה. נזכיר רק כי דווקא פסגות הוביל את הקו האקטיביסטי שמנע את קבלת הצעתו הקודמת של בן משה לעסקת אפריקה ישראל".
 
מפסגות נמסר בתגובה: "כבית השקעות המחויב בראש ובראשונה ללקוחותיו, ההחלטות באשר להצבעות שלו מתקבלות על ידי ועדת השקעות עצמאית, שמורכבת ברובה מדח"צים (דירקטורים חיצונים). הקריטריונים ברורים ושקופים והינם תמיד לטובת הלקוחות. לבעלי השליטה בפסגות אין כל חלק בקבלת ההחלטות וכל רמיזה כזו אינה נכונה ומטעה. במקרה של אפריקה, פסגות אף התנגד להצעתו הראשונה של בן משה ואף היה מיוזמי 'הצעת המחזיקים' שהתמודדה מולו. למען הזהירות, פסגות אף נתן גילוי נאות לנאמן ולחברי הנציגות באשר למבנה השליטה. הנאמן לא ראה בכך כל בעיה והתהליך המשיך. אנו מבינים כי יש גורמים שמוטרדים מההצבעה של פסגות ביום רביעי. אנו נמשיך לקבל החלטות ענייניות לטובת לקוחותינו".
 
אמש לא התקבלה תגובת זהבית כהן, אייפקס או קרן עמי לפניית "מעריב".