טיוטת דוח שהגיש שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר ביום רביעי לוועדת הביקורת של דירקטוריון כלל ביטוח קובעת כי יו"ר הדירקטוריון דני נוה פעל כהלכה בהחלטתו להחליף את המנכ"ל יורם נוה ולא הושפע מלחצי בעלי מניות המיעוט בחברה. כך נודע ל"מעריב".

הטיוטה טרם הועברה לחברי דירקטוריון כלל ביטוח וכלל אחזקות ביטוח, שאמורים היו לדון בממצאיה היום. הדיון נדחה בשל הוראה של המפקח על הביטוח באוצר ד"ר משה ברקת, הטוען כי יש לבצע בדוח מקצה שיפורים, מכיוון שבעת גיבושו לא הובאו בחשבון הוראות רגולטוריות שונות שפרסם האוצר ואשר נוגעות לדרך הראויה שבה צריך להתנהל דירקטוריון בחברת ביטוח, כללי הממשל התאגידי ועוד.

דרישה זו עלולה להטיל דופן באיכותה המקצועית של הבדיקה. מדובר בטענות מפתיעות, שכן ד"ר ברקת עצמו אישר את מינויו של השופט דנציגר. לפיכך, חוגים בענף הביטוח מעריכים שעמדתו המפתיעה של ברקת מעידה על קרבתו למנכ"ל יורם נוה. 

עד היום הביע המפקח על הביטוח שביעות רצון מלאה מכהונת המנכ"ל והתרשם שהוא עושה עבודה טובה. כזכור, דירקטוריון כלל ביטוח פנה למפקח ברקת בנושא הדחת המנכ"ל כבר בדצמבר האחרון, אלא שעד כה לא התקבלו הנחיות ברורות בעניין. 

משה ברקת  (צילום: דוברות משרד האוצר)משה ברקת (צילום: דוברות משרד האוצר)

דוח דנציגר נכתב לאחר שיו"ר כלל ביטוח דני נוה זימן את המנכ"ל יורם נוה והודיע לו על הכוונה להחליפו. המנכ"ל שיגר בתגובה לחברי הדירקטוריון ולמפקח על הביטוח מכתב יוצא דופן בחריפותו נגד יו"ר הדירקטוריון ועל אופן התנהלותו בפרשה. הוא טען לניגוד עניינים בהתנהלות יו"ר הדירקטוריון וכי הופעלו עליו לכאורה לחצים על ידי בעלי מניות המיעוט בכלל ביטוח ובראשם אייל לפידות, מורי ארקין ואלפרד אקירוב. 

הדוח, שגובש לאחר בדיקה בת חודש, שכללה בין היתר פגישות עם בעלי מניות המיעוט, מעלה ממצאים נוספים. כך למשל נקבע כי דני נוה לא פעל בניגוד עניינים לטובת בעלי מניות המיעוט ולא התערב למען אקירוב בסכסוך על ההצבעה באחד מעסקאות בעלי העניין; כמו כן, דני נוה לא פעל למען לפידות, שביקש לגייס מימון עבור חברת שיכון ובינוי שבניהולו (מימון שניתן בסופו של דבר על ידי הפניקס, שנבחרה מבין תשע חברות ביטוח - י"ש) מסיבה פשוטה: הטיפול בבקשה נעשה בוועדת ההשקעות כלל ביטוח.

יורם נוה (צילום: סיון פרג')יורם נוה (צילום: סיון פרג')

דני נוה (צילום: כלל ביטוח פיננסים )דני נוה (צילום: כלל ביטוח פיננסים )

עוד נקבע כי יכולת השפעתם של בעלי המיעוט - המחזיקים בכ־15% ממניות כלל ביטוח - על החלטות הנהלת החברה היא מוגבלת. עדיין לא ברור כיצד יגיב השופט להוראת המפקח ואם בכוונתו להכניס שינויים בדוח שהכין. אמש לא התקבלה תגובת דנציגר לפניית "מעריב". 

גורם בכיר באוצר אישר בתגובה לפניית "מעריב" כי דירקטוריון כלל ביטוח התבקש להמתין עם פרסום ממצאי הדוח. לטענתו, בטרם כתיבת הדוח דנציגר לא שוחח עם גורמים באוצר כדי לשמוע את עמדתם. 

עוד מדגישים באוצר כי בטיוטת הדוח לא הובאו בחשבון נתונים עובדתיים הנוגעים להיתרי אחזקה בחברות ביטוח והנחיות רגולטוריות נוספות, שעשויים להשפיע על ממצאי הבדיקה הסופיים, ולכן יש להביאם בחשבון. "קשה לצפות ממי שלא הגיע מעולם הביטוח להכיר לפרטי פרטים את כל ההנחיות", מסרו באוצר.