יו"ר דירקטוריון כלל ביטוח וכלל החזקות, דני נוה, החליט לפרוש מתפקידו כיו"ר כלל ביטוח. זאת לאחר שהמפקח על הביטוח באוצר, ד"ר משה ברקת, מנע ממנו לכנס את הדירקטוריון לדיון בהחלפת המנכ"ל יורם נוה.

"אין בכוונתי לחדש את כהונתי באסיפות הבאות של החברות", הודיע אמש דני נוה, והוסיף: "לפני כחודש וחצי ביקשתי לקדם מהלך של החלפת מנכ"ל כלל ביטוח, שבעיתוי הזה נחוץ כדי להשיג תפנית עסקית משמעותית כבר בשנת 2021".

"השופט דנציגר קבע בדוח שפרסם השבוע כי פעלתי בשיקול דעת עצמאי ומתוך הבנתי את טובת החברה, לאחר שלא חלה התפנית העסקית המהותית שכלל ביטוח זקוקה לה", המשיך היו"ר, והוסיף: "ביקשתי לזמן ישיבת דירקטוריון לדיון בהחלפת המנכ"ל, והדבר נמנע ממני. גם כעת, לאחר הגשת דוח דנציגר, עדיין נמנע ממני לזמן דירקטוריון לשם דיון על כך. לטעמי, הדבר עומד בניגוד לחובתי כדירקטור ולחובתי כיו"ר בכלל ביטוח. משסברתי שצריך להחליף מנכ"ל והדבר נמנע ממני, נכון שלא אשא באחריות לתוצאות החלטה זאת. עד למועד סיום כהונתי, אמשיך ואפעל בזהירות, באחריות, בשיקול דעת וללא משוא פנים לטובת החברה", סיים דני נוה.

כפי שפורסם בשבוע שעבר ב"מעריב", גורמים בכלל ביטוח טענו כי ד"ר ברקת מקורב למנכ"ל יורם נוה, ולכן הוא עמד על כך שמהלך החילופים לא ייעשה – אף שבדוח השופט בדימוס יורם דנציגר נקבע כי היו"ר פעל כיאות. כעת נראה כי המפקח קבע מראש את החלטתו, אף בטרם הוגשו מסקנות הדוח.