תשלובת כרטיסי האשראי ישראכרט, שבניהול רון וקסלר, פנתה אתמול לבעלי מניותיה כדי שיציעו מועמדים חיצוניים לדירקטוריון, בנוסף לאלה שוועדת האיתור הפנימית של הדירקטוריון תמליץ עליהם. בישראכרט מחפשים מועמדים בעלי ידע מקצועי בטכנולוגיות מידע, מערכות מידע דיגיטליות ופינטק, שיווק ומכירות או ניהול מותג דיגיטליים, אשראי פיננסים, בנקאות, ביטוח וניהול סיכונים. הבחירה הסופית תיעשה על ידי ועדת המינויים בחברה.

נזכיר כי מאז הפרידה מבנק הפועלים, נסחרת ישראכרט - כמו בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק דיסקונט - ללא גרעין שליטה. בניגוד לבנקים, המועמדים לדירקטוריון ישראכרט אינם מוצעים על ידי ועדת המינויים בבנק ישראל. בחודש שעבר בחרה האסיפה הכללית ביו"ר הדירקטוריון אייל דשא לתקופת כהונה נוספת.

מאז שהשליטה בישראכרט נמכרה על ידי בנק הפועלים, נקטה הנהלת ישראכרט מספר פעולות משמעותיות. המהותית שבהן נוגעת להחלטה להעתיק את משרדי החברה מסביבת רחוב המסגר אל מחוץ לתל אביב.

לאחר שרשות שוק ההון העניקה לישראכרט רישיון להקים סוכנות ביטוח, מתכוונת החברה להיכנס לתחום עוד לפני החגים. הדבר ייעשה לא באמצעות שיתוף פעולה עם חברת ביטוח, אלא במודל הסוכן האובייקטיבי: סוכנות הביטוח תקבל עמלה אחידה מחברות הביטוח (עם ארבע מתוכן כבר נחתם הסכם), כך שתוכל להמליץ ללקוח על רכישת ביטוח בצורה אובייקטיבית. הסוכנות תעסוק בתחומי הביטוח הכללי, בדגש על ביטוחי רכב ודירה. כמו כן, היא תשווק פוליסות ביטוחי נסיעות לחו"ל.