שנת 2023 נפתחה עם גל התייקרויות במחירי הבנזין, המים והחשמל ובתעריף הארנונה. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנת שירות עצמי עלה בתשע אגורות – ל־6.94 שקל, כאשר התוספת בעד שירות מלא תעמוד תמשיך להיות 21 אגורות לליטר.המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת עלה בשבע אגורות – 5.93 שקל, והתוספת בעד שירות מלא תעמוד על 18 אגורות.

העלאת תעריפי החשמל תגדיל את ההוצאה למשפחה ב־800 שקל לשנה

תעריפי המים לבית עלו בכ־3.5%. ברשות המים ציינו כי ההעלאה נובעת בין היתר מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ומעליית מחירי החשמל.
התעריף לכמות המוכרת (התעריף הנמוך) יעמוד מהיום על 7.874 שקל למ"ק במקום 7.608 שקל למ"ק, ואילו התעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על 14.057 שקל למ"ק, במקום 13.582 שקל למ"ק.

ברשות העריכו כי למשפחה ממוצעת בת ארבע נפשות, הצורכת כ־16 מ"ק לחודש בעלות של כ־135 שקל, העלייה תהיה בכחמישה שקלים לחשבון חודשי.מגם תעריפי הארנונה עלו החל מה־1 בינואר במרבית הרשויות המקומיות בשיעור של 1.37%, וזאת בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטית של המדינה.

העלייה החדה ביותר היא בתעריפי החשמל, שמהיום מתייקרים ב־8.2%, וזאת לאחר שבמהלך השנה מחירו לצרכן כבר עלה ב־13.3%. 
על ההתייקרות החליטה מועצת החשמל, בעיקר לנוכח עליית מחירי הפחם בעולם והעיכובים בהסבת תחנות כוח בארץ לשימוש בגז טבעי.

עם זאת, ההערכות הן ששר האוצר הנכנס בצלאל סמוטריץ' והדרג המקצועי במשרד יחפשו דרכים לדחיית התייקרות תעריפי החשמל. זאת, לנוכח החשש שההתייקרות החדה תביא לגל התייקרויות נוסף במשק, בשל התייקרות העלויות.

נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים, ד"ר רון תומר, כבר התריע מפני ההשלכות של העלייה החדה בתעריפי החשמל.
"העלאת תעריף החשמל נעשתה מבלי שניתנה לציבור הזכות לערער על ההנחות המוטעות שהובילו להתייקרות, במסגרת שימוע ציבורי מסודר", הוא טען – "העלאה זו בוצעה לאחר שברשות החשמל הבטיחו שלא להעלות את תעריף החשמל. העלאה זו מהווה פגיעה קשה בציבור ובעסקים בישראל, בתקופה קשה גם כך, שבה כולנו סובלים מגל ההתייקרויות. אני מקווה שהממשלה החדשה תמצא דרך לבטל את עליית תעריף החשמל".