הבקשה שהגישה ענבל אור להקפאת הליכים כנגד חברותיה הכילה נתונים חלקיים בלבד, והוסתרו ממנה סכומי עתק המצויים בין חובותיה של אור. כך עולה מדו"ח ראשוני של הנאמן עו"ד איתן ארז שהוגש אתמול לבית המשפט.בדוח, המסתמך בין השאר על בדיקת משרד רואי החשבון שיף הזנפרץ ושות', נכתב: "לאור כל האמור לעיל אנו מציינים כדלקמן: ממצבת הנכסים שהוצגה לבית המשפט יש לגרוע סך של 55.6 מיליון שקלים. חובות נוספים שלא מופיעים במצגים לבית המשפט עומדים על סך 71.6 מיליון שקלים. ההון העצמי המתוקן צריך לעמוד על סך כ-3.4 מיליון שקלים".
בדוח הנאמן מציין עו"ד ארז בין השאר: "לכאורה קיימיהם בהתנהלות החברות היבטים בלתי חוקיים רבים (הדגש במקור) . לקוחות רבים ופרקליטיהם העלו בפני הח"מ טענות קשות ביותר בהקשרים רבים".

עו"ד ארז, שמונה לתפקיד רק לפני כשבוע, נפגש עד כה לדבריו עם כ-100 עובדים, לקוחות, עורכי דין, יזמים ובעלי קרקעות ומצא "העברת כספים מפרויקט לפרויקט תוך עירוב חברות, הוצאות כספים מחשבונות נאמנות או אי הפקדת כספים בחשבונות נאמנות בניגוד למצגים, אי סדרים מול שלטונות מע"מ ואי תשלום מע"מ, מכירה כפולה של אותו נכס כך לדוגמה בפרויקט ברחוב הושע 18 בתל אביב ובפרויקט נוסף ברחוב הדר 1 ברמת גן שלא נכלל בבקשת ההקפאה. הסתמכות על מאזנים לא נכונים, תשלום משכורות מופרזות ללא הסבר, הכללת נתונים לא נכונים בבקשה להקפאת הליכים".
עוד חושף עו"ד ארז כי אור שילמה 1.7 מיליון שקל לבעלה לשעבר בגין הסכם גירושין וזאת מקופת החברה. "סכום אשר בוודאות היה צריך להשתלם מחשבונה האישי של הגב' אור", נכתב בדוח.

ענבל אור. צילום: יוסי אלוני
הנאמן מוסיף ומציין כי בבדיקתו מצא ש"קיומן של יתרות חובה גבוהות מאד של ענבל אור לחברות,  יתרות המראות משיכות של יותר מ – 8.3 מיליון ₪ לחברות ללא בטוחה כלשהי להבטחת חוב זה".
בבדיקת מצבת העובדים ובבקשתו לפטר 13 מ- 27 העובדים בחברתה של אור, מציין הנאמן כי לעובדים שולמו משכורות מופקרות בכל היבט שהוא. כך למשל קיבלה עובדת שכר הנאמד על כ – 57 אלף ₪ בחודש מבלי שיינתן הסבר למהות תפקידה.
לטענת הנאמן אור "לא הביאה כסף מהבית", כפי שהתחייבה, אפילו לא את ה – 1.5 מיליון ₪ כפי שנקבע בבית המשפט. בנוסף מדגיש עו"ד ארז כי "הנאמן סבור שהדוחות לשנת 2014 אינם משקפים באופן נאות משום בחינה מהותית את המצב הכספי".
עוד הוא מציין כי החברה השקיעה  17 מיליון ₪ לצורך שיווק פרויקט בבלי פרויקט שהיווה ספינת הדגל שלה ב – 2012 כאשר 10 מיליון הושקעו בפרסום ושישה מיליון באירוע השקה גרנדיוזי שנערך בבית מלון. הפרויקט האמור הוביל להפסד של כ – 30 מיליון שקלים. 
לסיכומו של דבר קובע הנאמן כי "המותג שהיה לחברה איבד את שוויו לחלוטין ואין לחברות כיום יכולת שיווק. התקופה הנקובה בחוק להבראה הינה 9 חודשים ולא ניתן להשלים את הפרויקטים בתקופה כה קצרה. רק במסגרת של פירוק ניתן יהיה לבצע חקירות ומהלכים של ביטול הענקות , הרמות מסך והליכים דומים. לאור כל האמור לעיל המלצת הח"מ וצוותו לבית המשפט הנכבד הינה חד משמעית לבטל את הקפאת ההליכים ולהעביר את כל החברות למסלול של פירוק זמני תוך מינוי הח"מ למפרק זמני שיפעל לפי הוראות בית המשפט הנכבד".
עו"ד ארז מבקש מבית המשפט לתת צו של כינוס נכסים לענבל אור על פי פקודת פשיטת רגל ולמנותו ככונס הנכסים הזמני לנכסיה. ארז מונה כנאמן על ידי השופט איתן אורנשטיין, לאחר שענבל אור ביקשה הקפאת הליכים לקבוצת החברות בשליטתה, והוטל עליו להגיש דוח מפורט על מצב החברות.