בתקופה קשה זו, כאשר מאות אלפי עובדים פוטרו, הוצאו לחל"ת או חיים בחוסר ודאות בנוגע להעסקתם, ראוי לעשות סדר בכמה מזכויות הבסיס של העובד.

דמי מחלה לעובדים השוהים בבידוד:

  • עובד שנאלץ לשהות בבידוד או שנאלץ לשהות עם ילדו ששוהה בבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע בהסכם העבודה שלו ובהתאם ליתרת ימי המחלה הצבורה שלו.
  • אפשר לדרוש מעובד המצוי בבידוד לבצע עבודה מרחוק, אם עבודה כזו אפשרית. במקרה כזה, יהיה העובד זכאי לתשלום שכרו הרגיל ולא לדמי מחלה.
  • חל איסור על המעסיק לאפשר לעובד להגיע לעבודה כאשר עליו לשהות בבידוד, גם אם העובד מעוניין בכך. כמו כן חל איסור על מעסיק לפטר עובד ששוהה בבידוד.

חופשה ללא תשלום:

אפשר להוציא עובדים לחופשה כפויה ללא תשלום (חל"ת) בשל הקורונה. שימו לב שאף על פי ששירות התעסוקה מכנה את החל"ת "חל"ת כפוי", אי אפשר להוציא עובדים לחל"ת כפוי בלי לקבל את הסכמתם לכך בכתב.

ימי חופשה:

בהתאם להנחיות, העובדים אינם חייבים לנצל את ימי החופשה שלהם כדי להיות זכאים לגמלת דמי אבטלה. הפחתת שכר עבודה וצמצום משרה: אפשר להפחית שכר או לצמצם משרה. אולם חייבים לקבל את הסכמת העובד לביצוע פעולות מעין אלו.
 
הכותבת היא שותפה וראש מחלקת דיני עבודה במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ 

קורונה - שאלות ותשובות