לאחר שבשבוע שעבר הוקפאה הלמידה המקוונת – היום (רביעי) לפנות בוקר התקבלה החלטה בדבר החזרתה, שאושרה רשמית היום בצהריים. כעת מדובר על למידה מרחוק עד סוף חופשת הפסח, אך זו עשויה להתארך אם ימשיכו הגבלות משרד הבריאות לאחר החג. לילדים עד כיתה י' חופשת הפסח תחל חמישה ימים מאוחר יותר ועובדי ההוראה יקבלו שכר מלא על תקופה זו.

בדיון ארוך ומתמשך בו השתתפו מנכ"ל משרד ראש הממשלה, רונן פרץ, מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, הממונה על השכר, קובי בר נתן, ומזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, הוחלט היום לפנות בוקר, בעת סיומו, להשיב את פעילות בתי הספר בלמידה מרחוק. זאת בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו מיום שישי, שהנחה את מנכ"ל משרדו לבחון את השבת הלמידה מרחוק באמצעות בתי הספר במסגרות הכיתתיות. 

המתווה שהושג אושר היום בצהריים אישור טלפוני של הסתדרות המורים. מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד: "המדינה קיבלה את העקרון שלנו שגם למידה מרחוק הינה עבודה שיש לקבל עליה שכר מלא וכי אין תחליף להוראה מרחוק על ידי עובדי הוראה אשר מלמדים את התלמידים בשגרה. עובדי ההוראה הם ציבור איכותי וערכי אשר נרתם לסייע למדינה בזמן משבר ויעשה את כל שביכולתו כדי ששנת הלימודים הנוכחית תהיה מועילה ונעימה לתלמידים".

במסגרת ההסכמות נקבע כי עובדי ההוראה, בכל מערכת החינוך יקבלו שכר מלא עד תום חופשת הפסח. עובדי ההוראה שבו כעת ללמידה מרחוק ובמהלך הקיץ יוחזרו תשעה ימים בלבד. הסכם זה חל על כל מערכת החינוך מגני הילדים ועד לכיתות י' המאוגדים בהסתדרות המורים.
מורי תלמידי כיתה י"א -י"ב מאוגדים בארגון המורים, ועליהם הסכם זה לא חל כיוון שהם ממשיכים ללמד באופן מקוון את תלמידיהם לקראת הבגרויות והם לא לקחו חלק בהפסקת הלמידה המקוונת בתיאום עם משרד החינוך. שכרם לא נפגע גם הוא מהמעבר ללמידה מרחוק, והם לא יתבקשו לקצר את חופשת הקיץ. אין כרגע הסכם בין משרד האוצר למורי ארגון המורים.

קורונה - שאלות ותשובות