25% מהמועסקים שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה עקב פיטורים או הוצאה לחל"ת בחרו להתנדב. 65% מהאנשים שאיבדו את מקום עבודתם מעוניינים להתנדב בתקופה זו, אם יוצע להם תפקיד מעניין - כך עולה מסקר ראשון מסוגו שנערך על ידי הרשת להתנדבות ישראלית, מייסודם של ממשלת ישראל והג'וינט.

הסקר נערך בידי מכון גיאוקרטוגרפיה, בקרב מדגם מייצג של בני 18 ומעלה, יהודים וערבים, שנפלטו ממעגל העבודה בעקבות משבר הקורונה. מהסקר עולה כי בדומה לימי שגרה, הגברים בישראל מתנדבים בתקופה זו יותר מנשים (23.4% ו־17.5% בהתאמה). הנשים פעילות בעיקר בסיוע נפשי ובסיוע לילדים, ואילו הגברים פעילים בעיקר בתחומי המזון, השינוע ופעילות ביטחון ושמירה. שיעור ההתנדבות בקרב המובטלים גבוה משיעור ההתנדבות באוכלוסייה הכללית, העומד על 20.3% בתקופה זו.

להערכת ראשי הרשת להתנדבות ישראלית, מעבר למניעים הערכיים והאלטרואיסטיים, מגמה זו נובעת ככל הנראה מהרצון להמשיך להרגיש משמעותי ויצרני, מהצורך למלא בפעילות משמעותית את שעות הפנאי הרבות יחסית שנכפו על רבים כתוצאה מאובדן המסגרת התעסוקתית, ואף מהתקווה שההתנדבות תסייע בהשתלבות חזרה במעגל התעסוקה, באמצעות הקשרים שהיא מייצרת והניסיון שניתן לצבור במסגרתה.
37% מהמתנדבים עושים זאת במפגש או באופן פיזי; 36% באמצעות הטלפון ו־27% באמצעים דיגיטליים. אגב, לפני פרוץ המגיפה עמד שיעור ההתנדבות באמצעים דיגיטליים על 4% בלבד.

מהסקר עולה עוד כי רכישה, אריזה ושינוע מזון ותרופות לאוכלוסיות בבידוד, לאזרחים ותיקים ולאוכלוסיות מוחלשות הם התחומים ההתנדבותיים הנפוצים ביותר (38.2% מהמתנדבים). 26.6% מתנדבים בתמיכה נפשית או בסיוע רגשי; 14.7% בהעברת סדנאות או שיעורים מקוונים; 14.5% מתנדבים בקיום שיחות טלפון להפגת בדידות של אזרחים ותיקים; 8.1% בארגון יוזמה קהילתית לתמיכה הדדית בשכונה ו־2.7% בהפעלת שמרטפיות לעובדי משק לשעת חירום. ישנם כאלה המתנדבים ביותר מתחום אחד.

רונית בר, מנכ"לית המועצה הישראלית להתנדבות והמנהלת והמייסדת של הרשת להתנדבות ישראלית, מציינת כי "ההתנדבות בעת הזו הפכה לכלי משמעותי בהתמודדות החברה עם מצב החירום. היא תורמת לחוסן החברתי ולסולידריות, ומעודדת התארגנות והשתתפות אזרחית, התורמות לתחושה של אחריות משותפת על המציאות החברתית".