מדינת ישראל נכנסת היום (ראשון) לסגר שלישי, במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. במסגרת הסגר השלישי התקנות יכנסו לתוקפן היום ב-17:00, ויהיו בתוקף למשך 14 ימים, עד ליום ה-9 בינואר 2021. זאת, לנוכח נתוני התחלואה המאמירים.

נתניהו על הפעלת מערכת החינוך במתכונת מלאה בסגר השלישי

בין ההגבלות החדשות שאושרו: הגבלות על יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר – למעט חריגות כדוגמת התחסנות, טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, יציאה של עד 1,000 מטרים מהבית, העברת קטין בין הוריו הפרודים או העברת קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין אחראי אחר, יציאה למקום עבודה. מלבד חריגים אלו, הקנס המיועד לעוברים על ההנחיות הללו יהיה בסך של 500 שקלים. 

סגר שלישי בישראל (צילום: אבשלום ששוני)
סגר שלישי בישראל (צילום: אבשלום ששוני)


באשר למערכת החינוך - הלימודים יתקיימו כרגיל בגילאים 0-6 ובכיתות א'-ד' ו-י"א-י"ב. כיתות ה'-י', ימשיכו ללמוד גם כן. כמו כן, תיאסר פעילות בשטח פתוח, יאסרו לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, לימודים בכיתות י"ג ו-י"ד שהם לימודי המשך ללימודים בתיכון המיועד לנוער נושר או בסיכון, ופעילות של תנועות נוער. 

שיעורי נהיגה מעשיים יבוטלו, ותאסר השתתפות בטיולים מאורגנים. בנוסף, בנוגע למקום המשמש לאימוני ספורט – תתאפשר הפעלה של מקום המשמש לאימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד. מספר האנשים במקום סגור לא יעלה על יחס של אדם לכל שבעה מטרים רבועים, או על ארבעה אנשים, הנמוך מביניהם. 

כמו כן, יסגרו יחידות אירוח וצימרים, גני חיות, ספארי שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקום למתן טיפול רפואה משלימה; דרייב אין לצפיה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון, וכן ביטול האפשרות לפתיחת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי.

עד ה-9 בינואר 2021, מקומות העבודה המעסיקים מעל עשרה עובדים, לא יוכלו לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים בשיעור שעולה על 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, או עשרה עובדים, לפי הגבוה מביניהם, למעט חריגים אלה: מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית, תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון (שלגביהם יחולו מגבלות אחרות). מעבר למגבלה האמורה, יידרש המעסיק להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.