מומחי האוניברסיטה העברית פרסמו היום (חמישי) נייר עמדה, בו קראו לפתוח "מיידית את גני הילדים ביישובים ירוקים וצהובים, תוך אימוץ כללי ההגיינה". עוד המליצו המומחים כי הצעד הראשון שיש לנקוט עם הירידה בתחלואה הוא פתיחת כלל מערכת החינוך.

כמו כן, המומחים טענו כי יש לעודד את השלמת מבצע החיסונים לכל עובדי החינוך, לתלמידי כיתות יא' ויב' ולשנות את מדיניות הבידודים במסגרות החינוך.

נתניהו על הפעלת מערכת החינוך במתכונת מלאה בתחילת הסגר השלישי

"לאור העלייה בהדבקה בגל השלישי של המגפה", כתבו המומחים, "בדקנו אם ישנו צורך בשינוי גישתנו. גם לאחר בדיקה זו, אנו דבקים בעמדתנו שהנזק הכרוך בסגירה גורפת של מסגרות החינוך עולה על התועלת, וקוראים לפתיחה זהירה ודיפרנציאלית של מסגרות החינוך בהקדם האפשרי".

כותבי נייר העמדה ציינו את השינוי באופי ההדבקות בגל השלישי, והבליטו שני הבדלים עיקריים: הראשון הוא שחלקם היחסי של הילדים בתחלואה עלה: "ישנה האצה בהדבקה בקרב ילדים מתחת לגיל 18 העולה על קצב התחלואה בגילאים המבוגרים יותר, גם בילדים בני 0-9 שבעבר היו יחסית מוגנים". עם זאת, הבהירו כי "אין עדות ברורה שהעליה בהדבקה בקרב ילדים מתבטאת בעליה בשיעור התחלואה החמורה בקרבם".

ההבדל השני הוא עלייה בחלקן היחסי של נשים בתחלואה: "כמעט בכל קבוצות הגיל אנו רואים עלייה רבה יותר בקרב נשים לעומת גברים". את העלייה הם מייחסים דווקא לתקופת הסגר וההסתגרות בבתים. "ההדבקה התרחשה במשקי בית וכנראה בשיעורים גבוהים במשקי הבית הגדולים והצפופים, בכלל זה האוכלוסיה החרדית".

לאור האמור לעיל, המומחים קראו דווקא לפתיחה של גני הילדים ושל מערכת החינוך בהקדם האפשרי: "במצב החדש ישנו סיכון מוגבר שילדים יידבקו, אך לא נראה שהסיכון יגבר עם חזרתם ללימודים בהשוואה להישארותם בבית, אולי להפך! מאידך, הנזק החינוכי, החברתי, הבריאותי והרגשי של סגירתם בבתים, כמו גם הנזק להורים ובעיקר לאימהות שיאלצו להישאר איתם, יגברו ללא ספק במידה שהמסגרות החינוכיות תשארנה סגורות".