מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, חתם היום (חמישי) על תיקון לצו בריאות העם, לפיו כל מי שיחזור מהמדינות אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה, יכנס לבידוד, כך גם מחוסנים ומחלימים יהיו חייבים בבידוד למשך 14 ימים או 10 ימים בביצוע שתי בדיקות קורונה שליליות. התיקון לצו יכנס לתוקף ב-3 במאי וטעון אישור הוועדה המסדרת של הכנסת שתקבע באיזו ועדה ידון ויאושר.

בדברי ההסבר לצו נכתב כי "גורמי המקצוע במשרד הבריאות גיבשו מודל להערכת המדינות שנשקף מהן סיכון גבוה במיוחד לייבוא תחלואה ובפרט תחלואה בווריאנט מסוכן. על מנת לזהות מדינות בעלות סיכון גבוה במיוחד, בוצע מיפוי וניתוח של גורמי הסיכון השונים על בסיס איסוף מידע על התפשטות תחלואה עולמית, צעדי הכלה הננקטים במדינות השונות בדגש על בדיקות וריצופים, נתוני תחלואה בקרב חוזרי חו"ל בחלוקה לסטטוס החיסוני (לא מחוסנים/מחסונים/מחלימים), ארץ מוצא, מידע על ווריאנטים הנכנסים מכל יעד ועוד. לאחר המיפוי והניתוח כאמור נמצא כי החוזרים מהמדינות אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה, מהווים סיכון משמעותי למצב התחלואה בארץ".