מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק, הודיע כי יבחן אפשרות להחרגת מורים ממתווה ההגבלות החדשות על השבים מחו"ל, על רקע התפרצות הווריאנט החדש, האומיקרון. סלוביק יבחן את הנושא לאור דרישת של מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, במטרה למנוע מחסור במורים.

כזכור, בסוף השבוע החליטה ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה, כי תיאסר כניסת זרים לישראל מכלל המדינות, וישראלים המוגדרים מחוסנים בשלושת המנות, יאלצו להיכנס לבידוד ביתי יחד עם בדיקת PCR, מיד עם חזרתם ארצה. רק ביום השלישי לבידוד, לאחר קבלת תוצאה שלילית, יוכלו להשתחרר מן הבידוד.

עוד נקבע בדיון כי ישראלים שאינם מחוסנים, יבצעו בדיקת PCR עם הנחיתה בישראל, שלאחריה ייכנסו לבידוד ביתי. בכפוף לביצוע בדיקת PCR שנייה ביום השביעי שתוצאתה שלילית, הנ"ל יוכלו להשתחרר מבידוד. מי שלא יבצעו את הבדיקה הנוספת ביום השביעי, יידרשו להשלים בידוד מלא.