חיים איסרוביץ

מסקר את תחום חדשות החוץ מאז 2004. דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן, חוקר את הדוקטרינה הישראלית ללחימה בטרור. hayim30@gmail.com
תמונה ברירת מחדל - כותב