סוכנויות הביון האמריקאיות מעריכות כי ייתכן שלעולם לא יהיה ניתן לקבוע באופן חד־משמעי אם התפרצות מגיפת הקורונה החלה כתוצאה מדליפה ממעבדה או בשל הידבקות מבעלי חיים, אולם פסלו את התיאוריה שהנגיף הוא תוצאה של פיתוח נשק ביולוגי.

הדוח המעודכן של מנהלת קהיליית המודיעין האמריקאי, שהוכן בעקבות הנחייתו של הנשיא ג'ו ביידן לחקור את מקורות המגיפה, העריך כי הנגיף "ככל הנראה הופיע והדביק בני אדם באמצעות חשיפה בהיקף מצומצם שהתרחשה לא מאוחר מאשר נובמבר 2019 עם מקבץ ידוע של מקרים בווהאן שבסין בדצמבר 2019".

מהדוח עולה כי ארבע סוכנויות ביון והמועצה הלאומית למודיעין העריכו בסבירות נמוכה כי ההתפרצות הראשונית נגרמה בשל "חשיפה טבעית" לבעל חיים שנשא את הנגיף, בעוד האנליסטים מטעם הבולשת הפדרלית העריכו בסבירות בינונית כי מדובר בדליפה מהמעבדה של המכון הווירולוגי בווהאן. אולם כל הסוכנויות קבעו כי "הנגיף לא פותח כנשק ביולוגי".

בשל חוסר ההסכמה וחוסר הוודאות לגבי מקורות הנגיף, סוכנויות הביון מודות כי הן לא יוכלו לספק "הסבר מוחלט יותר", כל עוד סין לא תאפשר גישה למידע אפידמיולוגי לגבי המקרים המוקדמים ביותר של ההתפרצות.

"שיתוף הפעולה של סין יידרש כדי להגיע להערכה חד־משמעית לגבי מקורות הנגיף", נכתב בדוח.