לוח שנה עברי - לועזי

יולי 2022
תמוז - אב
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
25 26 כ״ז בסיון תשפ״ב 27 כ״ח בסיון תשפ״ב 28 כ״ט בסיון תשפ״ב 29 ל׳ בסיון תשפ״ב 30 א׳ בתמוז תשפ״ב 1 ב׳ בתמוז תשפ״ב כניסת שבת: 19:29 2 ג׳ בתמוז תשפ״ב יציאת שבת: 20:33 פָּרָשַׁת חֻקַּת
26 3 ד׳ בתמוז תשפ״ב 4 ה׳ בתמוז תשפ״ב 5 ו׳ בתמוז תשפ״ב 6 ז׳ בתמוז תשפ״ב 7 ח׳ בתמוז תשפ״ב 8 ט׳ בתמוז תשפ״ב כניסת שבת: 19:28 9 י׳ בתמוז תשפ״ב יציאת שבת: 20:32 פָּרָשַׁת בָּלָק
27 10 י״א בתמוז תשפ״ב 11 י״ב בתמוז תשפ״ב 12 י״ג בתמוז תשפ״ב 13 י״ד בתמוז תשפ״ב 14 ט״ו בתמוז תשפ״ב 15 ט״ז בתמוז תשפ״ב כניסת שבת: 19:26 16 י״ז בתמוז תשפ״ב יציאת שבת: 20:29 פָּרָשַׁת פִּינְחָס
28 17 י״ח בתמוז תשפ״ב צום תמוז 18 י״ט בתמוז תשפ״ב 19 כ׳ בתמוז תשפ״ב 20 כ״א בתמוז תשפ״ב 21 כ״ב בתמוז תשפ״ב 22 כ״ג בתמוז תשפ״ב כניסת שבת: 19:22 23 כ״ד בתמוז תשפ״ב יציאת שבת: 20:25 פָּרָשַׁת מַּטּוֹת
29 24 כ״ה בתמוז תשפ״ב 25 כ״ו בתמוז תשפ״ב 26 כ״ז בתמוז תשפ״ב 27 כ״ח בתמוז תשפ״ב 28 כ״ט בתמוז תשפ״ב 29 א׳ באב תשפ״ב כניסת שבת: 19:18 30 ב׳ באב תשפ״ב יציאת שבת: 20:20 פָּרָשַׁת מַסְעֵי
30 31 ג׳ באב תשפ״ב 1 ד׳ באב תשפ״ב 2 ה׳ באב תשפ״ב 3 ו׳ באב תשפ״ב 4 ז׳ באב תשפ״ב 5 ח׳ באב תשפ״ב כניסת שבת: 19:12 6 ט׳ באב תשפ״ב ערב תשעה באב יציאת שבת: 20:13 פָּרָשַׁת דְּבָרִים