לוח שנה עברי - לועזי

ספטמבר 2020
אלול - תשרי
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
35 30 י׳ באלול תש״פ 31 י״א באלול תש״פ 1 י״ב באלול תש״פ 2 י״ג באלול תש״פ 3 י״ד באלול תש״פ 4 ט״ו באלול תש״פ כניסת שבת: 18:40 5 ט״ז באלול תש״פ יציאת שבת: 19:41 פרשת כי־תבוא
36 6 י״ז באלול תש״פ 7 י״ח באלול תש״פ 8 י״ט באלול תש״פ 9 כ׳ באלול תש״פ 10 כ״א באלול תש״פ 11 כ״ב באלול תש״פ כניסת שבת: 18:31 12 כ״ג באלול תש״פ סליחות יציאת שבת: 19:32 פרשת נצבים־וילך
37 13 כ״ד באלול תש״פ 14 כ״ה באלול תש״פ 15 כ״ו באלול תש״פ 16 כ״ז באלול תש״פ 17 כ״ח באלול תש״פ 18 כ״ט באלול תש״פ ערב ראש השנה כניסת שבת: 18:22 19 א׳ בתשרי תשפ״א ראש השנה תשפ"א
38 20 ב׳ בתשרי תשפ״א ראש השנה יום ב׳ יציאת החג: 19:22 21 ג׳ בתשרי תשפ״א צום גדליה 22 ד׳ בתשרי תשפ״א 23 ה׳ בתשרי תשפ״א 24 ו׳ בתשרי תשפ״א 25 ז׳ בתשרי תשפ״א כניסת שבת: 18:13 26 ח׳ בתשרי תשפ״א שבת שובה יציאת שבת: 19:13 פרשת האזינו
39 27 ט׳ בתשרי תשפ״א ערב יום כפור כניסת החג: 18:08 28 י׳ בתשרי תשפ״א יום כפור יציאת החג: 19:06 29 י״א בתשרי תשפ״א 30 י״ב בתשרי תשפ״א 1 י״ג בתשרי תשפ״א 2 י״ד בתשרי תשפ״א ערב סוכות כניסת שבת: 18:03 3 ט״ו בתשרי תשפ״א סוכות יום א׳ יציאת שבת: 19:04 פרשת חג הסוכות
40 4 ט״ז בתשרי תשפ״א סוכות יום ב׳ (חול המועד) 5 י״ז בתשרי תשפ״א סוכות יום ג׳ (חול המועד) 6 י״ח בתשרי תשפ״א סוכות יום ד׳ (חול המועד) 7 י״ט בתשרי תשפ״א סוכות יום ה׳ (חול המועד) 8 כ׳ בתשרי תשפ״א סוכות יום ו׳ (חול המועד) 9 כ״א בתשרי תשפ״א סוכות יום ז׳ (הושענא רבה) כניסת שבת: 17:55 10 כ״ב בתשרי תשפ״א שמיני עצרת יציאת שבת: 18:55 פרשת וזאת הברכה