לוח שנה עברי - לועזי

ספטמבר 2021
אלול - תשרי
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
34 29 כ״א באלול תשפ״א 30 כ״ב באלול תשפ״א 31 כ״ג באלול תשפ״א 1 כ״ד באלול תשפ״א 2 כ״ה באלול תשפ״א 3 כ״ו באלול תשפ״א כניסת שבת: 18:44 4 כ״ז באלול תשפ״א יציאת שבת: 19:38 פרשת נִצָּבִים
35 5 כ״ח באלול תשפ״א 6 כ״ט באלול תשפ״א ערב ראש השנה 7 א׳ בתשרי תשפ״ב ראש השנה 5782 כניסת החג: 19:34 8 ב׳ בתשרי תשפ״ב ראש השנה יום ב׳ יציאת החג: 19:33 9 ג׳ בתשרי תשפ״ב צום גדליה 10 ד׳ בתשרי תשפ״ב כניסת שבת: 18:35 11 ה׳ בתשרי תשפ״ב שבת שובה יציאת שבת: 19:29 פרשת וַיֵּלֶךְ
36 12 ו׳ בתשרי תשפ״ב 13 ז׳ בתשרי תשפ״ב 14 ח׳ בתשרי תשפ״ב 15 ט׳ בתשרי תשפ״ב ערב יום כפור כניסת החג: 18:28 16 י׳ בתשרי תשפ״ב יום כפור יציאת החג: 19:22 17 י״א בתשרי תשפ״ב כניסת שבת: 18:26 18 י״ב בתשרי תשפ״ב יציאת שבת: 19:19 פרשת הַאֲזִינוּ
37 19 י״ג בתשרי תשפ״ב 20 י״ד בתשרי תשפ״ב ערב סוכות כניסת החג: 18:22 21 ט״ו בתשרי תשפ״ב סוכות יום א׳ יציאת החג: 19:15 22 ט״ז בתשרי תשפ״ב סוכות יום ב׳ (חול המועד) 23 י״ז בתשרי תשפ״ב סוכות יום ג׳ (חול המועד) 24 י״ח בתשרי תשפ״ב סוכות יום ד׳ (חול המועד) כניסת שבת: 18:16 25 י״ט בתשרי תשפ״ב סוכות יום ה׳ (חול המועד) יציאת שבת: 19:10 פרשת חול המועד סוכות
38 26 כ׳ בתשרי תשפ״ב סוכות יום ו׳ (חול המועד) 27 כ״א בתשרי תשפ״ב סוכות יום ז׳ (הושענא רבה) כניסת החג: 18:12 28 כ״ב בתשרי תשפ״ב שמיני עצרת יציאת החג: 19:06 29 כ״ג בתשרי תשפ״ב 30 כ״ד בתשרי תשפ״ב 1 כ״ה בתשרי תשפ״ב כניסת שבת: 18:07 2 כ״ו בתשרי תשפ״ב יציאת שבת: 19:01 פרשת בְּרֵאשִׁית
39 3 כ״ז בתשרי תשפ״ב 4 כ״ח בתשרי תשפ״ב 5 כ״ט בתשרי תשפ״ב 6 ל׳ בתשרי תשפ״ב 7 א׳ בחשון תשפ״ב 8 ב׳ בחשון תשפ״ב כניסת שבת: 17:58 9 ג׳ בחשון תשפ״ב יציאת שבת: 18:52 פרשת נֹחַ