בימים אלה נכנס לתוקפו חוק חדש בישראל, שקובע כי מעתה ואילך רשאים אזרחי ישראל לשלם במזומן עבור עסקה שאותה ביצעו עד גובה של 6,000 שקלים בלבד. אפילו לא שקל אחד יותר. אם העסקה גדולה יותר בהיקפה הכספי, ניתן לשלם עליה רק בכרטיס אשראי, בביט או בהמחאה. עולם המזומנים מידלדל. שוב לא יישלפו המזומנים מתוך הארנקים. לא עוד.


האם מדובר בהחלטה מבורכת שתיטיב איתנו או שמא גרועה שיש להתנגד לה?


הצד החיובי של החוק הוא שמעתה ואילך תפחת התופעה המכוערת של רבים בקרבנו למרבה הצער המתחמקים ללא היסוס מתשלומי מס הכנסה ומע”מ. עוד יתרון: הפחתת הנטל על כתפי האזרחים שומרי החוק, כי אל מעגל משלמי המס בארצנו יתווספו מעתה בעל כורחם גם המשתמטים.


מנגד, העובדה כי יש צורך בחוק כזה מלמדת אותנו כי התופעה של השתמטות מתשלומי מס הכנסה בארצנו מתפשטת ללא מעצורים למרבה הצער. בעלי מלאכה רבים חוטאים בכך, וכולנו מכירים את זה - הרי לעתים אף אנחנו, הלקוחות, שותפים להשתמטות זו. התופעה הגיעה לממדים המביישים את מדינת ישראל ואת אזרחיה. אנחנו יודעים עליה מניסיון אישי כאשר אנחנו בוחנים את עצמנו ואת הסביבה ויודעים כי החוק החדש יחייב את כולנו להתייחס ביתר חומרה לתשלום בקפידה של כל המסים המוטלים עלינו.

יחד עם זאת, מניסיוננו רב השנים אנחנו יודעים כי לא תמיד אוכפים השלטונות את החוקים אותם הם מחוקקים, וכי יש גם חוסר יעילות ורשלנות באכיפת החוק. יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי חוקי תשלומי מס הכנסה ומע”מ. אנחנו מבקשים מהשלטונות לעקוב בקפידה אחר עבריינות בתחומים הללו, המקיפה לעתים למרבה הצער רבים וטובים מתוכנו. תשלום מס כהלכה לא צריך רק להיות תוצאה של אכיפה מוגברת והחלטית, אלא גם מתוך רצון טוב לקיים את החוק ולא להימנע מהכבדה על כיסנו. אנחנו מבקשים ואף דורשים כי לא תינתן יותר ההזדמנות להתחמקות המאפיינת אחדים ואף רבים בקרבנו.


יש לעקוב בדריכות, בהקפדה ובהתמדה אחר כל תשלום המחייב את מילוי תקנות וחוקי המטבע. אין להניח יותר לעבריינות הזו. כולנו נצא נשכרים אם לא נעצום עין ונחייב את עצמנו וגם את הסובבים אותנו למלא אחר מצוות החוק. הקופה הציבורית תתעשר ומכך נזכה כולנו. אין להתייחס בהבנה לאלה שיעברו על החוקים, יש להחמיר בעונשם למען יירתעו האחרים.