תוכנית הרמזור המתוקנת של פרופ’ רוני גמזו חילקה את הארץ לצבעים שונים עם מגבלות על חופש הפרט באזורים אלו. באדומים - מגבלות רבות יותר; בכתומים - קצת פחות; בצהובים - הרבה פחות; ואילו הירוקים בנויים בעיקר על משמעת עצמית של האזרחים. 

לאחרונה העלה שר הכלכלה עמיר פרץ הצעה למתווה של רמזור כלכלי שיפעל לצד הרמזור הבריאותי. הרמזור הכלכלי חייב להיות ידוע וברור מראש כדי לאפשר לאזרחים להתארגן בהתאם, ולא להתעורר בכל בוקר לבלתי־נודע הכלכלי. עידן של חוסר ודאות משפיע מאוד על אמון הציבור בהחלטות הממשלה; אמון שהוא תנאי הכרחי למשילות נאותה, בעיקר בימי משבר.

הרמזור הכלכלי חייב גם הוא להיות ברור ולכלול במדויק את מנגנון הפיצוי וגובהו בנוגע לכל מגבלה של הרמזור הבריאותי. ממש התאמת צבעים. כלומר, אם הממשלה, למשל, מטילה סגר מלא או רק בערים אדומות, הרמזור הכלכלי יצטרך להציג בבהירות את דרך הפיצוי לכל מי שעלול להיפגע: בעלי עסקים בעיר הסגר, בעלי עסקים בערים שכנות שלא יוכלו להגיע לעסקיהם, עובדים שלא יוכלו להגיע למקום העבודה, או עובדים בעסקים שהבעלים לא יוכלו לפתוח כי יהיו בסגר בעירם וכו’. הרמזור הכלכלי הכתום חייב להיות גם הוא מותאם לצורכיהם של התושבים בערים הכתומות, ובדומה לכך גם הרמזור הכלכלי הצהוב.

אין ספק כי ידיעה מוקדמת של המגבלה והפיצוי הנלווה אליה יחזירו את אמון הציבור בהחלטות הממשלה וישפיעו לטובה על התנהגותו. בימי מגיפה ברור שאמון הציבור בהחלטות הוא תנאי הכרחי להדברתה.

והיה והממשלה תאמץ את מתווה הרמזור הכלכלי לצד זה הבריאותי, יהיה זה צעד שיעניק תקווה ליכולתנו להשתחרר מאימת מגיפת הקורונה והמגיפה הכלכלית המאיימת על כל משקי הבית כאן. אז ממשלת ישראל, נא להחליף האור מאדום לוורוד. תנו תקווה - ונאמין בכם.