המשרד להגנת הסביבה, המועצה האזורית תמר, המועצה האזורית מגילות והמכון לחקר ים המלח יערכו היום (שלישי) כנס בנושא עתיד ים המלח במכון המחקר, למרגלות הגן הלאומי מצדה. בכנס יציגו נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי החשב הכללי במשרד האוצר את היערכותם לתום זיכיון כריית מחצבי ים המלח וניתוח עדכני על האפשרות להוביל מי ים לים המלח.

ים של אפשרויות: הבינה המלאכותית מתגייסת להצלת האוקיינוסים
לראשונה בישראל: גוף מסחרי יתמרץ העסקת אנשים עם מוגבלות

במשרד להגנת הסביבה כבר לא מאמינים שאפשר לעצור לחלוטין את נסיגת ים המוות, אבל אפשר להאט אותה משמעותית ולהפוך את האגם למקור להתפלת מי ים וייצור חשמל הידרואלקטרי בשיתוף ממלכת ירדן. כמו כן, להפוך את מכת הבולענים של האגם הנסוג לאטרקציה תיירותית, תוך הנגשה מחדש של חופי האגם הצפוני לתיירים וצמצום משמעותי של השפעה סביבתית שלילית כתוצאה מכריית מחצבים.

התוכנית החדשה, המבוססת על תוכנית "תעלת הימים" מ־1977, הוכנה בחודשים האחרונים במשרד, בתיאום עם משרדי ממשלה נוספים הנוגעים בדבר. על פי התוכנית, מדובר על כעשר שנות תכנון ועוד כעשר שנות הקמה לכל אחת מ־13 החלופות האפשריות. זאת, בתנאי שהממשלה תאשר את התוכנית ואפשר יהיה להגיע להסכמות עם ממלכת ירדן החולקת עם ישראל את ים המלח. גם בתרחיש האופטימי, הפרויקט יחל לפעול בשנת 2045. עם זאת, אנשי המקצוע מאמינים כי הוא יצליח להביא להאטה משמעותית בקצב ירידת מפלס ים המלח בלי לפגוע באופיו הייחודי.

במהלך העשורים האחרונים השתנה אגן ים המלח לבלי הכר בשל התערבות מסיבית של מדינות האזור, ניצול מקורות המים שזרמו אל הים תוך סכירת נחלי הירדן ומקורותיו ותנופה ניכרת בשאיבה למפעלי האשלג בירדן ובישראל. אלה הביאו לירידה חסרת תקדים של מפלס הים בכ־40 מטר משנות ה־80, בקצב של כ־1.15 מטר לשנה, תוך השפעות סביבתיות רבות, כמו פגיעה בתשתיות לאורך חוף האגן הצפוני, בולענים המהווים סכנה בטיחותית, חשיפה של מישורים בוציים על קרקעית האגם ועוד. במצב הנוכחי ים המלח הוא אזור מוכה אסון המקשה על ההתנהלות היומיומית סביבו.