זה מספר שבועות שוהה האסיר ישי שליסל, מי שרצח את שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה בירושלים לפני כשנה, באגף שמור ונפרד בכלא איילון. זאת אחרי אירוע חמור שבו היה מעורב בתוך כותלי הכלא. לפני מספר שבועות, בעת ששליסל ישב בתא יחד עם מספר אסירים, הוא קרע והשחית תמונות של בנותיו של אחד האסירים שישבו איתו בתא, כיוון ש"לא היו צנועות". הדבר גרם לתסיסה בין האסירים, אשר לטענות השב"ס לא הובילה לאלימות פיזית של ממש. 

בעקבות האירוע שליסל הוצא מהתא והוענש. מפקד הכלא החליט לשלוח אותו לצינוק למספר ימים. לאחר מספר ימים, לאור הערכה שהתקיימה בנודע למצבו ולמצב האנשים השוהים איתו בתא, הוחלט להעבירו לאגף שמור בתא נפרד. שם הוא שוהה כיום.

בשב"ס מאשרים את הפרטים. "לאור התגרות מצידו של שליסל לפני מספר שבוע, והתנהגות שאינה הולמת תוך השחתת רכוש של אסיר אחר, הוא נענש והועבר להפרדה באגף שמור. ההחלטה נתקבלה על ידי הנהלת הכלא בפיקודו של מפקד כלא איילון", אמרו בשב"ס.