שלב ההוכחות בתיקי האלפים נפתח הבוקר (שני) במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלב זה, שהוא החלק המרכזי והארוך במשפט, נפתח בנוכחות כל הנאשמים, כולל ראש הממשלה. את הדיון פתחה ראש התביעה והמשנה לפרקליט המדינה, עו"ד ליאת בן ארי, שאמרה בנאומה כי מדובר ב"תיק משמעותי וחמור בתחום השחיתות השלטונית", סקרה את האישומים והסבירה כיצד מתכננת התביעה להוכיח אותם בפני בית המשפט. לאחר מכן עלה עד התביעה הראשון בתיק 4,000, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה.

15:20: הדיון הראשון בשלב ההוכחות הסתיים, עדות אילן ישועה תימשך מחר

15:08: בזמן שאספו מהנוכחים באולם את צילום התכתובות, השופטת התלוצצה: "לא שהיינו קוראים את זה בשעות הפנאי".

15:05: פרקליט נתניהו עו"ד בן צור התנגד להגשת התכתובות משום שלטענתו חלק מהחומרים הושגו שלא כדין. "הראיות הושגו בצורה לא חוקית. בית המשפט אמר שהגשנו עמדה בעניין מוקדם מדי ושיתקיים דיון כשיגיע הזמן. הנה, הגיע הזמן", אמר. הוחלט לדחות את הדיון הפרוצדורלי בעניין אותן ראיות למחר ולהמשיך בעדות ישועה. 

14:54: התביעה הקרינה התכתבויות על המסך בתוך האולם בקובץ אקסל שמחולק לשלושה צבעים, כל אחד מהם מייצג התכתבויות טלפון של אילן ישועה, איריס אלוביץ ושאול אלוביץ. נרשמו תקלות טכניות, קשיים בקריאת ההודעות ותהיות על משמעות הצבעים. החוקרת תירוש הסבירה על החלוקה לצבעים והשופטת פרידמן-פלדמן נאנחה ואמרה: "אוקיי".

14:44: הדיון התחדש. איריס אלוביץ' שבה לאולם בתום ההפסקה אך שאול טרם נכנס. 

14:28: לבקשת עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', הדיון יצא להפסקה של כ-10 דקות. 

14:25: החוקרת שואלת שוב: "האם נאמר לך ע"י איריס או שאול אלוביץ' שיש קשר בין רוגז של נתניהו או שרה להחלטות רגולטוריות?".
ישועה: "בוודאי שזה נאמר. זה מופיע גם בהקלטות. הקישור בין "הוא מתרגז" לבין "היא מתרגזת" לבין קבלת ההחלטות נעשה הרבה פעמים. נאמר גם שאם היא מתרגזת זה הרבה יותר חמור".

14:15: החוקרת תירוש: "מה נאמר לך הסיבה שצריך להיענות לבקשות של שרה נתניהו בהקשר בזק?". ישועה: "נאמר ש'אם היא תתרגז הוא יתרגז ואז הוא לא יחתום'. לדעתי גם איריס וגם שאול אמרו את זה בהקשרים שונים ובדרכים שונות. זה נאמר לא בפעם אחת ולא פעמיים. נאמר שהיא חשובה לו. נאמר שזה חשוב לה אז זה חשוב לו".

בהמשך, בזמן שעו"ד תירוש שאלה "האם ננקבו סכומים?" וישועה ענה "יכול להיות שנזרק סכום של מיליארדים", שאול אלוביץ' נע בכעס בכיסא שלו (פתח ידיים לצדדים) וכתב משפט נוסף על הדף. 

14:07: ישועה מספר: "כל הגורמים המתווכים לאורך הדרך הגיבו איש כלשונו בצורה כזאת או אחרת, או "מצויין" או "אתה מלך", או "אחלה", ואם לא עשינו מה שרצו אז הייתה נזיפה. גם שאול, גם איריס, גם ניר וגם זאב וגם חייק העבירו לי אמירות שאומרות 'הוא ראה, הוא מרוצה' או 'היא ראתה, היא מרוצה'; לפעמים אמרו 'רותחים' או לא מרוצים".

כשנשאל האם ידע על הקשיים של בזק מול משרד התקשורת אמר ישועה: "ידעתי, וגם שאול אמר לי שיש לו קשיים רגולטוריים, וגם ידעתי את זה מהעיתונים. בעיקר בתקופת ברגר-ארדן שהוא אמר 'הם ממררים לי את החיים'.שאול היה אומר 'לי לא אכפת לי מעיתונות לא אכפת לי משום דבר אני במצב לא טוב מולו'. או ביטוי כמו 'תוריד את הידיעה עכשיו אני אהרוג אותך, מחר הוא צריך לחתום לי על יס'.

הוא הוסיף: "איריס הייתה אומרת שזה לתקופה מאוד מסויימת ולאחר מכן זה ישתפר. כשאמרתי שהחברה נהרסת, נאמר לי שוואלה זה גרם ובזק זה מאה טון. אני לא טוען שלא ידעתי את התמונה הגדולה, זה היה בעיתונים. וגם כשהוא מסביר לי אפשר לראות בטקסטים. הסיקור המוטה נעשה בתמורה להטבות רגולטוריות". כשנשאל מדוע אמר שהחברה נהרסת, הסביר: "אתר לא יכול להיות שלוחה של הדוברות של רה"מ ורעייתו. הגוף מאבד את האמינות שלו".

13:53: החוקרת תירוש: "מה נאמר לגבי מעורבתו של נתניהו, שרה ובנו?"
ישועה: "האמירות נאמרו על ידי המתווכים השונים, לא דיברתי עם ראש הממשלה ורעייתו ועם יאיר (דיברתי) פעם אחת. הפניות היו משאול, איריס, חפץ ורובינשטיין. היו מקרים שנאמר 'הגדול דיבר איתי עכשיו'. הגדול זה נתניהו. שאול קרא לו 'הגדול' או 'החבר מירושלים', או היה אומר 'הוא' 'הוא צריך לחתום לי', ברור היה שזה נתניהו".

"איריס הייתה איתי על הציר של שרה, בעיקר סמסים. 'היא דיברה איתי, היא ביקשה, לה זה מאוד חשוב'. זאב אמר 'זה חשוב לו, זה חשוב להם זה חשוב לה'. הוא היה יותר בציר של שרה. 'הם צורחים. הוא מסתכל עכשיו על המסך של וואלה ורותח על מה שאתם עושים'. ניר לא כתב לי ישירות, היה כותב לשאול שאול היה מעביר לי ואומר שזה הגיע מניר".

"ניר העביר לי צילומי מסך משיחות וואטסאפ עם יאיר נתניהו, בהם הוא כועס על כתב כזה או אחר בשל משהו שנכתב שלא כמו שצריך ומבקשים ממני לתקן מיד. למשל כשבוואלה סלבס ביקשו ממנו תגובה על חברה חדשה, קיבלתי צילום מסך בו הוא אומר שלא יעיזו להעלות את זה. יאיר כתב 'פנו אלי לקבל תגובה. שלא יעיזו ואם כן שידברו עם שאול'. ואני נדרשתי להתערב ולהוריד את הידיעה".

13:45: החוקרת: "שיתפת את איריס ושאול בקשיים במערכת?". ישועה: "שיתפתי אותם בכך שיש משבר גדול מאוד במערכת ואמרתי פעמים די רבות שזה יגרום להרס המערכת והרס החברה. מצד שני לא סיפרתי להם שאני אומר לאבי אלקלעי, או אבירם אלעד או מיכל קליין שזה זמני ועוד שבוע או שבועיים זה ייגמר".

13:43: איריס אלוביץ' כתבה כבר כמה דפים מלאים במחברת שלה. מעבר לכך, אחרי הצעקות שנשמעו מוקדם יותר, השניים מקשיבים לעדות ישועה בשקט מסוף האולם.

שרה נתניהו (צילום: מרק ישראל סלם)שרה נתניהו (צילום: מרק ישראל סלם)

13:41: החוקרת ביקשה מישועה שיספר על אבירם אלעד, ראש מערכת החדשות: "אבירם הוא מלח הארץ. היה בדובדבן. פשוט בן אדם מקסים משכמו ומעלה ונעים הליכות. הוא היה ראש מערכת החדשות מתחת לינון. מאוד הצטערתי שהוא עזב. שאלתי את ינון על זה והוא ענה: 'מה אתה חושב, שעם כל מה שאנחנו עושים יכול להישאר?'. אחרי זה גם ינון התפטר". 

ישועה הוסיף: "קבעתי איתו פגישה באמצע 2016 כעורך הראשי והוא אמר 'אתה יודע שאני לא אחזור בגלל מה שקורה אצלך באתר', והבטחתי לו שנשנה את זה. הוא הציב 2 תנאים לחזרתו: להפסיק את הסיקור המוטה ושארשה לו לצאת לקורס מח"טים. אמרתי לו שהוא יגיע ונפסיק את זה (את הסיקור המוטה)".

13:38: ישועה: "לי ולעורך הראשי אבי אלקלעי היה הומור שחור בינינו. כשהיינו צריכים להכין שלוש כתבות חיוביות על נתניהו, אלקלעי היה אומר לי 'שלושה שיפודים בדרך אליך'. פעלנו כמו מסעדה, פרסמנו כתבות כמו שבמסעדה מכינים שיפודים על פי הזמנה. הוא היה מכנה את ביבי קים (מנהיג צפון קוריאה) ואת שרה ריי סול (אשתו של מנהיג צפון קוריאה). זה היה סוג של לצחוק על המצב כדי לא לבכות".

13:25: ישועה סיפר: "המכניקה של הפעלת הסיקור המוטה הייתה ברורה. זה שוקף אלף מונים כלפי מטה. דיאלוג מאד קשה, אינטנסיבי. עם טלי בן עובדיה היו פיצוצים כבר בימים הראשונים. עם ינון מגל היו מריבות יומיומיות. הוא מחה על זה אמר 'מה זה הדברים האלה, מה הם מטורפים?' אבירם אלעד אותו הדבר, הוא עזב את תפקידו על רקע זה, וכך גם אבי אלקלעי ומיכל קליין".

"גם איש כמו ינון מגל, שאוהב את ראש הממשלה ואף אחד לא חושב שהוא שמאלני, אמר 'מה שאנחנו עושים פה זה נתעב, זו תועבה' ועזב את המשרד שלי בטריקת דלת, אז בסופו של דבר כולם הגיעו לטריקת הדלת הזו. היה משבר גדול מאוד בתוך המערכת".

הוא הוסיף ותיאר: "היו צריכים לעשות מתקפה נניח על איילת שקד וזה לא היה קשור לשום דבר. והייתי אומר שאין לי בררה יש לחץ מלמעלה. וזה אנשים מאוד חדים ודעתניים, אנשים בעלי שיעור קומה ועיתונאים אמיתיים והם נתנו פייט. רמת האינטנסיביות של הדברים וכמה שזה היה הזוי, מה אני יכול להסביר להם חוץ מלומר את האמת? הייתי מאמץ את הרטוריקה שהייתה מולי".

ינון מגל (צילום: אביב חופי)ינון מגל (צילום: אביב חופי)

13:21: החוקרת שאלה את ישועה האם היו בקשות שנגעו למושאי סיקור שלא הגיעו מראש הממשלה וישועה ענה: "גורם נוסף שהיה מבחינת האלוביצ'ים מטרה היה השר כחלון, שלגביו הם ביקשו לעשות שורה של כתבות שליליות יותר לקראת 2016, כשהוא היה שר אוצר. הם אמרו שהם לא אוהבים אותו. שיש להם התחשבנות ארוכה איתו ככל הנראה כשהוא עשה רפורמות שפגעו בהם. הם כינו אותו 'הערבי', 'סמיילי' ו'חייכני'".

ישועה הוסיף: "גם גלעד ארדן היה סדין אדום מבחינת שאול. הוא טען שבתקופה שהוא היה שר תקשורת הוא פעל באופן יומי בהוצאת תקנות שפגעו בבזק".

13:10: ישועה: "הרגישות למה זה "פרסום שלילי" הייתה נמוכה מאד. כל דבר שיכל לרמז משהו שלילי היה צורך להוריד. למרות שהיינו מאולפים לפעמים הייתי נדהם מסתם דברים שהם לא באמת שליליים. לא יכולנו לדעת מאיפה זה יכול לבוא לנו. גם שאול ואיריס אמרו בעצמם שזה מטורף, אבל שאין ברירה וצריך לעשות את זה ולדרדר את הכתבה, והפכנו לאתר צייתן. זה מגיע עד לרמה של איפה זה מופיע, לכמה זמן, איזה כותרת, איזה ידיעה".

על השפעת הלחץ על העובדים אמר ישועה: "הייתה דמורליזציה. עיתונאים באתר אינטרנט לא מקבלים שכר גבוה. אז מה נשאר להם? הכבוד העצמי שלהם והמקצועיות שלהם וברור שזה לקחו להם. העיתונאים באיזשהו שלב בעצמם החלו לצנזר את עצמם כי הם ידעו שאחרת הכתבה לא תישאר. גם אני הגעתי למצב שאם הייתי רואה ידיעה שלילית כבר הייתי כולי רועד. הייתי עצמי בתוך מנגנון של ריצוי".

תירוש: "למה הסכמת לדבר הזה?"
ישועה: "בדיעבד גם אני שואל את השאלה הזו. אני אהבתי את התפקיד הזה. כל החיים שלי הייתי מנכ"ל מקצועי והצלחתי. וואלה היה מין מפעל חיים. הייתי שם 13 שנים. קוויתי גם שאני אצליח איכשהו לנהל את זה וגם קיוויתי שזה זמני. סיפרתי לעצמי סיפור ובשלב מסוים הבנתי שזה לא ייגמר אף פעם". 
השופטת פרידמן-פלדמן: "בכמה שנים מדובר?" 
ישועה: "2013-2016, כ-4 שנים. בחוכמה שבדיעבד הייתי עף משם בשנייה הראשונה".

13:03: ישועה בעדותו: "סביב הבחירות של 2013 ו-2015 הלחץ עלינו היה מאוד אינטנסיבי. כך גם סביב האינטרסים של אלוביץ'. כמו 'השבוע הוא צריך לחתום לי', 'השבוע הוא צריך לאשר לי'. לפעמים האירועים השתלבו זה בזה. נאמר במילים ברורות שיש עניינים רגולטורים ושזו 'תקופה רגישה במיוחד".

החוקרת שאלה "ומה היה קורה אם היית מסרב?" וישועה ענה: "היה ויכוח. ברוב הפעמים הייתי נכנע, הייתי כל הזמן בלחץ והקרנתי את זה גם כלפי מטה. הייתי כמו אישה מוכה. אלוביץ' עשה לי abuse (ניצול לרעה), ואני עשיתי abuse לאלה שמתחתיי".

אילן ישועה מעיד בתיקי האלפים. איור: Biana Zakutnik (צילום: ללא)אילן ישועה מעיד בתיקי האלפים. איור: Biana Zakutnik (צילום: ללא)

13:00: החוקרת תירוש שאלה כמה זמן ישועה הקדיש לנושא בתקופה המדוברת והוא ענה: "זה היה מאוד אינטנסיבי. מעורבות כרונית עם פיקים, בעיקר סביב אירועים פוליטיים או בחירות. הדברים מתועדים במיילים ובוואטסאפים. בתקופות מסוימות זה היה 30-40% ואף 50% מהזמן שלי. לפעמים זה היה 10% מהזמן שלי".
תירוש: "בעדותך ברשות ניירות ערך הערכת שמדובר על 90%".
ישועה: "לא החתמתי כרטיס כל פעם שקיבלתי בקשה. אני לא יודע להגיד בדיוק אם זה 90%, 80% או 70%. אינני יודע לעשות הערכה מתמטית מדויקת".
פרקליטו של נתניהו עו"ד עמית חדד התלונן בתגובה: "למה צריך לרענן לעד את הזיכרון?".

12:53: החוקרת שאלה את ישועה על האופן שבו התייחס ניר חפץ לוואלה, וישועה ענה: "ניר חפץ היה שולח לי בקשה להוריד כתבה. תוך דקה הבקשה הייתה מגיעה גם משאול. ניר בדרך כלל אפילו לא היה צריך לבקש בפירוש, היה ברור ממערכת היחסים ביני לבינו שאני צריך למלא את בקשותיו. חפץ נהג לומר ש"וואלה שלו". הוא לא היה צריך ללחוץ. הוא ידע שנעשה את זה באופן אוטומטי. היינו כבר מאולפים". 

תירוש שאלה מתי החל הקשר בינו לבין איריס, וישועה סיפר: "זה היה בהתחלה בטיפטופים. אבל לאחר שנכשלנו מבחינתם שאול אמר שנימאס לו ואין לו כוח להתעסק עם זה והיא העורכת שלך ואז הוקם קבוצת הפורום שלי של שאול ואיריס והקשר הפך מאוד אינטנסיבי, החיים שלנו מתועדים". ישועה סיפר גם: "כשהקמתי את הפורום ווטאסאפ שאול-איריס-אילן, שאול אמר שנמאס לו שאין לו זמן להתעסק בזה ושאיריס תתעסק בזה".

12:45: לאחר ההפסקה וטרם חידוש עדותו של ישועה, פנתה פרקליטתה של איריס אלוביץ עו״ד מיכל רוזן-עוזר לבית המשפט: ״העד כורך ומדבר על שאול ואיריס כאחד. שאול ואיריס - אינם אחד. זה נכון שתהיה לנו חקירה נגדית אבל היא תתקיים בעוד זמן רב, וכבר עכשיו יש תודעה שעלולה להיווצר. ולכן אנחנו מבקשים שהעד, מקום שהוא יכול להגיד על שאול שיעיד על שאול, כשהוא מעיד על איריס שיעיד על איריס וכשהוא מדבר על שניהם שיסביר למה הוא מדבר על שניהם".

השופטת פרידמן-פלדמן ביקשה מהתובעת תירוש להנחות כך את ישועה, ואף פנתה לישועה וביקשה ממנו לעשות כן. ישועה השיב: ״אשתדל״.

12:38: הדיון ממשיך. כעת מבין הנאשמים נמצאים באולם רק שאול ואיריס אלוביץ'.

12:30: הדיון צפוי להתחדש בדקות הקרובות. עורכת דינו של נוני מוזס ביקשה לשחרר אותו והשופטת אישרה את הבקשה. התובעת בן ארי שאלה את ישועה האם הכל בסדר והוא ענה שכן. נשארו בפנים בזמן ההפסקה: איריס ושאול אלוביץ שמסתודדים ביניהם. גם מוזס שוחח עם עורכות דינו, נוית נגב ואיריס ניב סבאג, לפני שעזב את בית המשפט. 

מנכ''ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, עד הראשון במשפט נתניהו (צילום: פול אורן בן חקון)מנכ''ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, עד הראשון במשפט נתניהו (צילום: פול אורן בן חקון)

12:10: הדיון יצא להפסקה וצפוי להתחדש בשעה 12:30.

12:06: ישועה בתגובה לשאלת השופט בר-עם, שביקש שישווה את היקף הבקשות מצד רה"מ למושאי סיקור אחרים: "כל הבקשות של כל הפוליטיקאים שקיבלתי במשך יותר מעשור, לא משתווה לשבוע אחד של הסיקור של נתניהו. גם מבחינת האיכות, פה זה היה ברמה אחרת לגמרי". ישועה הוסיף: "אסור היה לפרסם ידיעות על פרשת הצוללות. היינו במצב אבסורדי. 'אל תפרסם ידיעה על הצוללות, אבל כן את התגובה שלנו'".

12:00: ישועה טען כי "הייתה הנחיה מפורשת שאסור להביא שום תגובה של גורמים אחרים מלבד של נתניהו". ובני הזוג אלוביץ' התפרצו בצעקות בתגובה. שאול טען: "אתה משקר פשוט", ואיריס הטיחה בו: "כמה אתה יכול לשקר?". עורכת הדין מיכל רוזן עוזר קמה מיד ושוחחה עם איריס.  

11:50: ישועה טען: "דרשו שנעלה כתבה על הטרדה מינית ע"י אבנר הופשטיין, אבל לא היה לזה שום סימוכין". הוא הוסיף כי הבקשה הגיעה ישירות מבני הזוג אלוביץ' והוסיף: "היה על זה קרב כי אנשי המערכת לא הסכימו בשום אופן".

תירוש: "ספר לי על מעורבותם של אנשי רה"מ בבקשות". 
ישועה: "בראש ובראשונה ניר חפץ. היה שולח וואטסאפים ובקשות. בדרך כלל להעלות אייטמים. בקשות להוריד הגיעו יותר מאלוביץ".
תירוש: "מי היה האדם הראשון ששאול ואיריס הפנו אותך אליו בקשר לבקשות האלה?"
ישועה: "זאב רובינשטיין היה האיש הראשון שהופנה על ידי שאול. קרא לו חבר. נאמר לי כך שזאב מכיר את שרה וגם עם ראש הממשלה הוא יעביר לי את הבקשות ואני צריך למלא אותם כאילו שאול ביקש אותם. הוצג לי על ידי שאול אלוביץ. אחרי זה התחיל שתף של מיילים וואטסאפים 
שהייתי מקבל מזאב עצמו ואחרי דקה משאול ובסוף היה כתוב זה מזאב. זה היה מתואם לגמרי על ידי שניהם".

11:46: בזמן עדותו של ישועה בני הזוג אלוביץ' לא מסירים ממנו את המבט. הם יושבים במרחק זה מזה בעקבות הגבלות הקורונה כך שכמעט ואין אינטראקציה בין בני הזוג לאור כל מתן העדות.

11:40: לדברי ישועה, "המכניזם של ההשפעה על הסיקור היה די פשוט. אני מקבל מייל או וואטסאפ משאול או מאיריס או משניהם. ישנם גם גורמי תיווך אחרים שזה גם זאב רובינשטיין שנקרא גם החבר. היה גם ניר חפץ. הייתי מקבל הודעות לפעמים במקביל, "יש דבר כזה וכזה תעשה אותו"... זה היה סיוט. לפעמים היה דברים שלא עברו בכלל בצירים של המערכת למטה, רק היו פונים ישירות אליי, יש דבר כזה וכזה, תעשה אותו. למשל עם בנט זה לא הלך למערכת, זה הלך ישירות אליי. זה היה חריג".

ישועה הוסיף: "האלוביצ'ים לא רצו שידעו על הקשר בניהם לגבי הסיקור המוטה. כל הקשר היה דרכי כי הם רצו להסתיר את זה ולכן לא פנו לעיתונאים, והם גם אמרו שאסור שיידעו. זה ירד ממני לעורך הראשי או לראש מחלקת החדשות". ישועה גם ציין: "אני לא יכול להגן על ההתנהגות שלי ברמה האתית והעיתונאית".

שאול אלוביץ' בכניסה לדיון הראשון במשפטו (צילום: עמית שאבי)שאול אלוביץ' בכניסה לדיון הראשון במשפטו (צילום: עמית שאבי)

11:36: ישועה סיפר על המעורבות של איריס אלוביץ' בתכנים וטען שהייתה עורכת בפועל של האתר: "באופן כללי היא משלב מסוים נהייתה מעורבת יותר. נדמה לי שאחרי איזה אירוע של אורי אריאל, אם אני לא טועה, שלא היו מרוצים מהצורה שבה פעלנו".

הוא הסביר: "הייתה דרישה שאנחנו נעלה משהו באופן מיידי נגד אורי אריאל. הם רצו שזה יקרה תוך 10 דקות וזה לא קרה אמרתי שזה יעלה מחר בבוקר, אני זוכר שגם לאותה ידיעה לא מצאנו אימות. הידיעה הועברה מראש הממשלה לשאול ומשאול אליי, אבל אף אחד בלשכת רה"מ לא היה מוכן לאשר".

"אז סירבנו להעלות את הידיעה, העלינו את זה בבוקר, כי לא היה לזה וידוא. אז הלקח היה שמאותו בוקר איריס תתחיל לעבוד בצורה אינטנסיבית יותר מולי והיא תהיה מן עורכת על למעשה. אז הוקם הפורום הזה בווטסאפ בין איריס לשאול וביני שהתחיל לנהל את הסיקור המוטה באופן שוטף לנהל את ההטיה של הסיקור לטובת ראש הממשלה בצורה שתהיה יעילה יותר, כי נטען שאנחנו לא יעילים מספיק בביצוע".

"גם לפני כן הייתה מעורבות, אבל זו הייתה אבן דרך שזה הפך לקיצוני, קיצוני זה אומר שנכנסים למצב שבו בעצם עוברים איתך לפעמים במשך אירוע שמתגלגל על שעות על עריכה מדויקת של איזו מילה בדיוק תהיה, איזו כותרת, איזו תמונה תהיה, כמה זמן זה יהיה, איפה זה יהיה זה ירד. זה למעשה להיות עורך בפועל של האתר".

איריס אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)איריס אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)

11:29: החוקרת שאלה את ישועה "אתה יכול לפרט מה חשבו בני הזוג אלוביץ' על בנט?" וישועה ענה: "הם לא דיברו איתי מה הם חשבו עליו, פשוט קיבלתי הוראה לנהל קמפיין נגדו". בזמן שאלת החוקרת, איריס אלוביץ' קמה מכיסאה והסתודדה עם שאול. 

ישועה מצידו המשיך לתאר כיצד פעלה "שיטת הסיקור השלילי" כנגד בנט, ועו"ד בן צור שוב קטע את עדותו בטענה שהחומר לא עבר. החוקרת תירוש הגיבה בתקיפות: "נעשתה בדיקה קפדנית, אין מקום להערות מטעם ההגנה שהחומר לא עבר. אני כועסת כי קוטעים את קו המחשבה של העד". השופטת אישרה לה להמשיך. 

11:24: החוקרת תירוש שאלה את ישועה: "איך כיניתם את בנט בשיחה בינך לבין שאול?". ישועה ענה: "הדתי השובב", והוסיף: "נדרשתי על ידי אנשי רה"מ נתניהו להעלות כתבות שליליות על נפתלי בנט ואיילת שקד וגם על אורי אריאל".

עו"ד בן צור התנגד לדברים: "זה לא מופיע בחקירות במשטרה ולא בריענונים. לא מופיע בכתב האישום השמות האלו איילת שקד ואורי אריאל". החוקרת תירוש ציינה ששמו של אורי אריאל מופיע בחקירות שהועברו להגנה. 

11:18: פרקליטו של אלוביץ' ז'ק חן הגיש התנגדות לשאלה שנשאל ישועה על ידי החוקרת ועסקה בעורכת הראשית דאז, טלי בן עובדיה, וטען: "כל מה שנשמע עכשיו הוא לגבינו חדשה ולא הופיעה באלפי העמודים שהועברו לנו. להקדים התייחסות לעניינים שאנו בקשנו חומרים זה להפוך את הדיון שלנו לתיאורטי".

ישועה, מצידו, סיפר כי נדרש להעביר את בן עובדיה מתפקידה מאחר שכתבה בעבר טור ביקורתי כלפי שרה נתניהו. 

11:13: ישועה סיפר על היכרותו עם אלוביץ': "מטבע הדברים כשהוא רכש את השליטה על בזק הוא הפך לבעלים של וואלה. בתחילת 2011 הוא הפך ליו"ר הדירקטוריון. ההיכרות הייתה בהתחלה די שיטחית. בתקופה ההיא הייתה פעם אחת שהוא ביקש שאסייע מול אישור הרכישה של יס מול בזק משום שאני התמחיתי בווידאו. לאחר מכן ראיתי אותו יותר כשהיה יו"ר הדירקטוריון. התייעצתי איתו. פרויקטים שונים שרצינו לעשות כמו הגבלת תקציב החדשות באופן משמעותי". 

הוא טען: "כל עוד וואלה הייתה חברה ציבורית הכל היה בתוך המתכונות הרגילות שהכרתי אותם. לאחר מכן, בסוף 2012 והשקת וואלה כאתר חדשות, התחילו לבוא בקשות לגבי אם ניתן להעלות ידיעה מסוימת או למתן ידיעה מסוימת או להוריד אותה יותר מהר. בקשות שנוגעות לשיקולי עריכה בתחום החדשות בתוך האתר".

"הבקשות נגעו רובם ככולם לראש הממשלה ולמשפחתו", הוסיף ישועה. "הם היו מכמה סוגים: למתן או לא להעלות או להוריד כתבות שעלולות להסתמן כשליליות לרה"מ, רעייתו או בנו, ומצד שני להעלות כתבות שמטיבות איתם".

"היו גם בקשות שהיו קשורות להעלות כתבות נגד אנשים שונים שהיו אויבים פוליטיים של נתניהו", ציין. "היה משהו מיוחד סביב נפתלי בנט עם הרבה מאוד חומרים שהועברו אלינו וסידרה של כתבות נגד אישתו ונגד אביו. לא ניתן הסבר חוץ מזה שזה מה שראש הממשלה מבקש".

11:11: ישועה הסביר על תפקידו כעורך ראשי וסיפר כי לא היה שותף לישיבות המערכת שנערכו מדי בוקר ועסקו בתוכן, אלא בניהול. "הייתה הפרדה בין המנכ"ל לבין המערכת והוא לא עסק בניהול השוטף של המערכת", הסביר.
החוקרת: "אם נוציא את סוף 2012 עד תחילת 2017 - עד כמה יש לך מעורבות בתהליך של העורכים מול עורכי המשנה והכתבים?"
ישועה: "אני לא שם בכלל". 

בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. צילום: קונטקט

11:07: בזמן שישועה ענה על שאלות הקשורות ליחסיו עם אלוביץ' ודירקטוריון חברת בזק, אלוביץ' החל לכתוב לעצמו הערות על גיליון דפים. ישועה עצמו, בכל הזדמנות שמתאפשרת, עוצר ללגום מים. 

10:59: החוקרת תירוש שאלה את ישועה על ממשק העבודה שלו מול חברת בזק, שוואלה הייתה חברת בת שלה. הוא ענה: "הממשק היה דירקטוריון. הדירקטוריון של וואלה נקבע על ידי בזק. היה גם פורום שנקרא היועצים שהוא לא היה זהה לדירקטוריון. היו שם 5-6 חברי דירקטוריון שמונו על ידי גרעין השליטה בבזק".

הוא סיפר כי "כששאול אלוביץ' רכש את בזק הוא היה יו"ר הדירקטוריון של וואלה. האחרים היו בנו וכלתו, חבריו, היה עמיקם שורר יועץ של אלוביץ' ומקורבו". ישועה נשאל מתי וואלה הפסיקה להיות חברה ציבורית והשיב: "נמחקנו באפריל או מאי 2012 ביוזמת אלוביץ'". 

10:48: החוקרת תירוש חילקה בין הנוכחים מצגת מודפסת. ישועה דפדף בה והסביר: "זו מצגת שהועברה לג'יימס פאקר שהביע עניין ברכישת וואלה בדצמבר 2013. זה מראה שאנו האתר מספר 1 בישראל". הוא אף סיפר כי הוא היה מעורב בהכנת המצד המדוברת וציין: "וואלה שמרה על מובילות במשך כל התקופה הזו".

10:43: ישועה סיפר על החזון שעמד מולו בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל האתר: "האסטרטגיה הייתה לחזק את התוכן ובראש ראשונה החדשות. התוכנית היתה להגדיל את התקציב ולגייס עוד אנשים ולתת יותר נראות. אתה מביא טאלנטים, הבאנו איש כמו ינון מגל. הוא היה מגיש חדשות מרכזי בערוץ 1. שם שמוכר וגורם לאנשים שרק בגלל השם מגיעים אליך. בנינו גם אולפן חדשות, גייסנו כתבים ועורכים חדשים".

אילן ישועה (צילום: נאור רהב)אילן ישועה (צילום: נאור רהב)

10:37: החוקרת שאלה את ישועה: "ככל שתעלה הטענה שוואלה היה אתר שולי באותה התקופה, מה אתה אומר על זה?". ישועה ענה: "כשהגעתי לוואלה האתר היה אתר האינטרנט מספר 1 בישראל. יותר מגוגל ופייסבוק ויוטיוב באותה תקופה. ב-2012 אתרי האינטרנט החליטו שתהיה ועדת מידרוג אובייקטיבית. אותה ועדה בחרה בוואלה, אחריו ויינט ואחריו מאקו. המדדים יחסית פשוטים. כמה אנשים נכנסים ביום או בשבוע או בחודש. ב-2012 כשהתפרסמו הדוחות הראשונים לוואלה היו 2.4 מיליון יוזרים אמיתיים, לוויינט 2.1 מיליון ולמאקו היו 1.8 מיליון".

10:24: החלה חקירתו של אילן ישועה. חוקרת אותו עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות ומובילת צוות תיק 4,000. ישועה סיפר כיצד הגיע לתפקיד מנכ"ל וואלה, מהם האתגרים עימם נדרש להתמודד ואיזה מקום תפס אז האתר באינטרנט הישראלי. ישועה סיפר על ההחלטה לעבור לתוכן חדשותי יותר וטען כי וואלה באותה תקופה היה מהאתרים המובילים בתחום זה בישראל. 

10:22: התחדש הדיון באולם בית המשפט. עד התביעה מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה עמד לצד שולחן העדים עם ידיים מאחורי גבו ולאחר מכן התיישב. הנאשם נוני מוזס כותב בעט על גיליון דפים. 

10:11: התובעת בן ארי שבה לאולם בית המשפט בתום ההפסקה. 

10:05: נתניהו יצא מהאולם ועזב את בית המשפט בתום נאום הפתיחה של בן ארי. הדיון יצא להפסקה של כ-10 דקות לפני שמיעת העדות הראשונה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו עוזב את בית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)ראש הממשלה בנימין נתניהו עוזב את בית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)

10:03: פרקליטו של נתניהו, עו"ד בן צור, ביקש לשאת דברים משלו בתגובה לנאום הפתיחה של בן ארי: "הדברים חרגו מהמסגרת שמקובלת לדברי פתיחה שזה להציג את הראיות. אנו נכנסים להליך ארוך כרגע וחשוב לשרטט בקצרה את התזה הנגדית שישנה. לכן אנו מבקשים לומר מספר מילים".

ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, דחתה את בקשתו: "התגובה של הנאשמים ניתנה דברי הפתיחה של המאשימה זה לא המקום לשמוע תגובות. אנו מתחילים את הבאת הראיות".

עו"ד בן צור הגיב: "לא יכול להיות שכל מה שנאמר בדברי הפתיחה יחרוג מכתב האישום". פרידמן-פלדמן קטעה אותו והבטיחה: "הדיון מתקיים לפי כתב האישום ולא לפי שום דבר אחר. אם הייתה חריגה של משהו לא זה מה שיקבע את הדיון. אנו לא שומעים התנגדות בדברי הפתיחה למשפט".

גם פרקליטו של אלוביץ', עו"ד זק חן טען: "נאום הפתיחה פגעה בזכויות הלקוח שלי". השופטת קטעה אותו ואמר: "הנאום לא פגע בזכויות. אנחנו לא בתגובה לדברי הפתיחה. זו ההחלטה, אדוני יתרגל לשמוע החלטות". עו"ד חן: "כמו שאמרה התביעה, כולם שווים בפני החוק. לא יתכן שתהיה פגיעה בזכויותיו של מר אלוביץ׳. גם החוק והפסיקה ברורים בעניין הזה. מרשי אינו ראש הממשלה, ומדובר בנאום לאומה שננאם בעקבות הזמנתו של היועץ המשפטי לממשלה לבוא ולהקשיב, ולמרשי לא נותנים זכות להגיב על כך. זה היה נאום לאומה ולא נאום פתיחה״.

10:00: בן ארי סיימה את נאום הפתיחה. "האתגר שעומד בפנינו בפרשת התביעה הוא להביא בפני בית המשפט הנכבד את הראיות להוכחת כתב האישום באופן פשוט, נהיר וככל האפשר נקי מרעשי רקע מיותרים", סיכמה. "המשימה המוטלת על כתפינו היא משימה נכבדה ומשמעותית, אולי יוצאת דופן בחשיבותה. מבוקשנו הוא לייצג את האינטרס הציבורי, הנפגע מהשחיתות השלטונית ולפעול לעשיית צדק ובירור האמת באמצעות הבאת תופעות השחיתות השלטונית שהתגלו בתיק זה לדיון והכרעה במקום הראוי לכך – בפני בית המשפט הנכבד. זו מטרתנו וכך נעשה".

09:54: נתניהו משלב ידיים פעם נוספת ומזיז את מבטו לעתים תכופות בין התובעת בן ארי, עורך דינו עמית חדד והמסך עליו מוקרן הדיון. במקביל לאורך כל הדרך מתקיימות שיחות קטנות בין עו"ד חדד לנתניהו.

שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)

09:49: בן ארי על תיק 4,000: "על פי כתב האישום, התמורה שניתנה על ידי נאשם 1 באה לידי ביטוי בשורה של החלטות שהיו מצויות בתחומי סמכותו כראש ממשלה ושר תקשורת והיו בעלות משמעות דרמטית לעסקיו של נאשם 2. פעולותיו השלטוניות של נאשם 1 אפשרו לנאשם 2 להשלים עסקאות שהניבו לחברות בשליטתו מאות רבות של מיליוני שקלים, ושעל פי הראיות שנביא שימשו אותו להחזר חובות עתק לבנקים".

09:43: בן ארי: "על פי האישום הראשון (תיק 4,000) התקיימה מערכת יחסים של תן וקח בין נאשם 1 לנאשמים 2 ו-3. נאשם 1 ובני משפחתו, בידיעתו, דרשו מנאשמים 2 ו-3 דרישות שקשורות לסיקור שלו, של משפחתו ושל אחרים בוואלה, וכן ניתנה להם גישה וזכות וטו למינויים של עיתונאים ועורכים בוואלה. בתמורה להיענות לדרישות האלה נאשם 1 פעל להיטיב עם העסקים שבבעלותם וזאת באמצעות סמכויותיו השלטוניות כראש הממשלה וכשר התקשורת. שני הדברים - הדרישות והתמורות - נכרכו זה בזה. ובזה מצויה ליבת הפסול בהתנהגותם. כריכה זאת היא שהופכת את ההיענות לדרישות הסיקור למתת פסולה, והמודעות של נאשם 1 לכך, הופכת את התנהגותו בהעברת הדרישות וההיענות להן ללקיחת שוחד".

09:40: עו"ד חדד ונתניהו מסתודדים. ככל הנראה ענה לו על השאלה שנרשמה על הפתק.

09:39: בן ארי על תיק 4,000: "ע"פ כתב האישום, נתניהו נאשם כי ביקש להשתמש בכוחו השלטוני על מנת לקדם את מאווייו האישיים".

היא הוסיפה וציינה: "התזה בבסיס כתב האישום אינה עוסקת, כפי שמבקשים הנאשמים לטעון, בשאלות עקרוניות לגבי העצמאות והאובייקטיביות של העיתונות, או לגבי זכותו של בעל שליטה בכלי תקשורת להכתיב את קו הסיקור בו. היא גם לא עוסקת בשאלות של שיפוט אובייקטיבי לגבי היותו של סיקור "חיובי" או "שלילי". היא גם לא עוסקת במערכות היחסים שבין עיתונאי לפוליטיקאי. היא עוסקת בשאלה האם אכן ההיענות לדרישות נאשם 1 בקשר לאופן סיקורו או הנכונות להיענות להן, נכרכו בהיותו עובד ציבור, ובשל יכולתו להשפיע בכוחותיו השלטוניים על עסקיהם של הנאשמים".

09:32: נתניהו כותב על פתק בזמן שהתובעת מדברת. כעת הוא משלב ידיים. 

ראש הממשלה נתניהו יחד עם צוות ההגנה שלו באולם בית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)ראש הממשלה נתניהו יחד עם צוות ההגנה שלו באולם בית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)

09:28: התובעת בן ארי בפתח דבריה: "התיק שנמצא היום בפני בית המשפט הוא תיק משמעותי וחמור בתחום השחיתות השלטונית. נאשם 1 הוא ראש ממשלת ישראל אשר על פי כתב האישום עשה שימוש פסול בכוח השלטוני הרב שהופקד בידיו, בין היתר, על מנת לדרוש ולהפיק טובות הנאה פסולות מבעלים של כלי תקשורת מרכזיים בישראל, לשם קידום ענייניו האישיים לרבות עת לנגד עיניו עמד רצונו לשוב ולהיבחר. נאשמים 4-2 הם אנשי עסקים מרכזיים ומשמעותיים במשק הישראלי ששלטו בכלי תקשורת".

בן ארי ציינה את הסיקור התקשורתי הרב שקיבל התיק והדגישה: "המקום היחיד שבו יש להוכיח את עובדות כתב האישום הוא במסגרת ההליך המשפטי הזה ובפני בית המשפט הנכבד".

09:26: השופטים נכנסו והדיון התחיל.

09:20: נתניהו נכנס לאולם בית המשפט. הוא יושב באחורי האולם יחד עם עורכי דינו בעז בן צור ועמית חדד ויועצו עופר גולן.

בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: צילום מסך)בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: צילום מסך)

09:15: כל צוות התביעה וכן כל הנאשמים ופרקליטיהם נכנסו לאולם בית המשפט, פרט לנתניהו שממתין בחדר צדדי. 

09:04: הנאשם שאול אלוביץ' הגיע מלווה בעורך דינו ז'ק חן. מעט אחריו הגיעה גם רעייתו איריס אלוביץ' מלווה בעורך דינה. 

08:59: תחילת הדיון צפויה להתעכב משום שצוות התביעה עוכב מחוץ לאולם על ידי היחידה לאבטחת אישים.

08:55: בניגוד לדיון הקודם, הפעם הגיעו לבית המשפט שרים וח"כים מהליכוד, בהם השר לביטחון פנים אמיר אוחנה וכן הח"כים עמית לוי, שלמה קרעי ואוסנת מארק.

08:51: ראש הממשלה נתניהו הגיע לבית המשפט. גם הנאשם נוני מוזס הגיע למקום.

08:43: התובעת בן ארי הגיעה לבית המשפט וכך גם יתר צוות הפרקליטות. פרקליטו של נתניהו הגיע למקום וגם עורכת הדין של מוזס. 

נוני מוזס בבית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)נוני מוזס בבית המשפט (צילום: פול אורן בן חקון)

התובעת הראשית בתיקי נתניהו ליאת בן ארי (צילום: פול אורן בן חקון)התובעת הראשית בתיקי נתניהו ליאת בן ארי (צילום: פול אורן בן חקון)

כאמור, התובעת ליאת בן ארי נאמה במשך כחצי שעה וסקרה את האישומים וכיצד מתכוונת התביעה להוכיח אותם. לאחר נאומה של בן ארי, החל שלב חקירתו של העד המרכזי בתיק 4000 – אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר. הפרקליטות צפויה לחקור את אילן ישועה במשך 6 דיונים, ולאחר מכן העד יעבור לחקירה נגדית של צוותי ההגנה. 

עורכות הדין נוית נגב ואיריס ניב סבאג ממשרד שינמן נגב ניב מסרו בתגובה לדברי הפתיחה של בן ארי: "המאשימה כרכה בדבריה בין פרשת 2000 ופרשת 4000. מדבריה, עולה כי האישום בפרשת 2000 הוגש כדי לתמוך באישום בפרשת 4000. אלא שמדובר בשתי פרשות שונות לחלוטין". 

״האישום מבוסס על פרשנות של המאשימה לגבי מקטע מסוים בשיחה. מדובר בפרשנות שגויה, מלאכותית ומאולצת, שאינה תואמת את מכלול הנסיבות. על פני הדברים - אין הגיון בייחוס עבירת הצעת שוחד למוזס – בנסיבות בהן מי שיזם את הפגישה, כמו את יתר הפגישות, היה נתניהו". 

"אנחנו נוכיח במשפט שלא היתה הצעת שוחד מצד מוזס, ויש מקום לזכותו מהעבירה בה הואשם. משהגיעה המאשימה למסקנה כי אין מקום להעמיד לדין את נתניהו, כעובד ציבור, בעבירת בקשת שוחד, למרות שהסיקור היה חשוב לו - לא היה מקום להעמיד לדין את מוזס בעבירת הצעת שוחד, על כל המשתמע מכך".

ארנון מוזס (מקדימה) ושאול אלוביץ' (צילום: ראובן קסטרו)ארנון מוזס (מקדימה) ושאול אלוביץ' (צילום: ראובן קסטרו)

כזכור, במסגרת תיק 4000, מואשם ראש הממשלה נתניהו, בצוותא עם שאול אלוביץ' בעבירת שוחד, ובה בתמורה להטבות רגולטוריות שהעניק נתניהו, לכאורה, זכה לסיקור אוהד באמצעות אלוביץ' באתר וואלה.

שרת התחבורה מירי רגב הביעה תמיכה בנתניהו וכתבה בחשבון הטוויטר שלה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו - גם הבוקר אתה לא לבד. מאחוריך עומדים מיליוני אזרחים, שתומכים בך ופעם אחר פעם הביעו בך אמון מוחלט. מאמינה בחפותך ובעזרת ה׳ האמת והצדק יצאו לאור".

גם יו"ר סיעת מרצ ח"כ תמר זנדברג התייחסה למשפט וכתבה: "רק לפני שנתיים או שלוש זה היה ברור שראש ממשלה עם כתב אישום חמור לא יכול לכהן, קם ומתפטר. לא אוחז בגרונה של מדינה בעת משבר, לא שולח מלחכי פנכה להציע הפיכות שלטוניות ולאיים על שלטון החוק כמו במאפיה. אנחנו במציאות מסויטת שבה קשה לאתר את המובן מאליו, אבל כך צריך להיות וכך יחזור להיות".

התקווה של צוות ההגנה? 

בימים האחרונים נודע על הקלטות שנמחקו מהטלפון הנייד של העד המרכזי ישועה. צוות ההגנה דרש מזה זמן לקבל את הטלפון לידיו לבדיקה, כאשר בפרקליטות סירבו ובסופו של דבר נמצאה דרך הפשרה  - לאפשר את בדיקת הטלפון הנייד באמצעות מומחה מטעם ההגנה, במשרדי הפרקליטות.
 
בין השיחות שנמחקו גם ראיה שההגנה רואה בה ראיה מזכה, בה נשמעת אשתו של אלוביץ', איריס אלוביץ', אומרת לישועה כי היא איננה מעוניינת שהאתר יהיה ימני או שמאלני אלא שיהיה אובייקטיבי.
 
בתיק 4000, הפרקליטות ניסתה לייצר נרטיב לפיו וואלה היה אתר שכל כולו היה מגויס לטובת נתניהו וההקלטה הזו, יש בה, לכאורה, כדי לסתור את הטענה המרכזית הזו בתיק.

אילן ישועה, שאול אלוביץ' (צילום: אבשלום ששוני,נאור רהב)אילן ישועה, שאול אלוביץ' (צילום: אבשלום ששוני,נאור רהב)

  
ביום חמישי החליט בית משפט המחוזי בירושלים להיענות חלקית לבקשת הפרקליטות ולחייב את נתניהו להגיע לפתיחת שלב ההוכחות במשפטו. זאת, לאחר שביקש להיעדר ממנו. יחד עם זאת, פטר בית המשפט את נתניהו משמיעת עדותו של ישועה, וראש הממשלה יצטרך להישאר רק לנאום הפתיחה של בן ארי.
 
התיקים יתנהלו לפי הסדר אותו ביקשה הפרקליטות – 4000, 2000 ו-1000 מהתיק המורכב ביותר לפשוט, בהיקף של שלושה דיונים בשבוע, בכל יום שני, שלישי ורביעי מהשעה 09:00 ועד 16:30. הפרקליטות ביקשה לנהל את המשפט בקצב של ארבעה דיונים בשבוע. ההגנה ביקשה בקצב של שני דיונים בשבוע ובית המשפט החליט בסופו של דבר ללכת על דרך האמצע.