היום ה-15 לעדות ישועה: מנכ"ל וואלה! לשעבר, אילן ישועה, עד המפתח במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עלה היום (שלישי) לדוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים וניצב מול החקירה הנגדית מטעם פרקליטו של נתניהו, עו"ד בועז בן צור. בפתח הדיון, דרשה ההגנה לקבל חומרים נוספים מהטלפון של ישועה, בהם שיחות עם פוליטיקאים ואנשי עסקים, והחלטה בנושא תתקבל בהמשך.

עדכונים שוטפים מהדיון:

16:00: הדיון הסתיים.

13:05: הדיון חזר מהפסקה.

12:50: במהלך הדיון, התובעת תירוש ביקשה להזכיר על מה כתב האישום, ובהמשך התביעה אף פרסמה כמה מהסעיפים המרכזיים המפרטים את האישומים, ביניהם "מערכת יחסים הדדית של 'תן וקח' אשר כללה טובות הנאה שנתנו הנאשמים בני הזוג אלוביץ' לנאשם נתניהו ובני משפחתו כנגד ציפייתם שהנאשם נתניהו יקדם עבורם אינטרסים כלכליים הקשורים בעסקיו של הנאשם אלוביץ'". 

עוד צוין בכתב האישום כי התקיים "קשר אינטנסיבי, תדיר וחריג בין הנאשמים נתניהו ואלוביץ' שכלל דרישות שעסקו באופן הסיקור של הנאשם נתניהו ובני משפחתו באתר "וואלה", ואף נגעו לסיקור של יריביו הפוליטיים של נתניהו". בנוסף, תוארה מערכת הלחצים שהפעיל אלוביץ' על ישועה, ובאמצעותו על העורכים והכתבים באתר, שהעניקה לנתניהו דריסת רגל ויכולת השפעה מהותית על תכני האתר.

12:05: הדיון יצא להפסקה.

11:45: עו"ד בן צור המשיך להציג לישועה מקרים בהם השפיע על הסיקור לטובת בוז'י הרצוג. ישועה טען שפעל בעקבות לחץ שהופעל עליו מלמעלה. בין היתר הציג בן צור מקרה בו פורסם באתר טקסט שהועבר מהרצוג תחת הכותרת "בדיקת וואלה!". 

11:11: התחדשה חקירתו הנגדית של אילן ישועה בידי סנגורו של נתניהו, עו"ד בן צור. 

11:05: ההגנה מסרה אחרי הדיון בבקשתה לקבל חומרים נוספים מהטלפון של ישועה: "גם לאחר שהתביעה הסתירה חומרים מההגנה, היא מוסיפה להקשות ומתעקשת שלא להעביר את מלוא החומר ומנסה להגביל ולצמצם את החיפוש בו למילות מפתח. הדרך היחידה היא לחשוף כל התכתובות בקונטקסט המלא שלהן. סירוב התביעה לעיון בחומר המלא היא הוספת חטא על פשע".

עוד נמסר: "ההגנה מחפשת תכתובות עם פוליטיקאים אחרים - נניח עם בוז'י - ולכן לא יעזרו מילות חיפוש דוגמת "סיקור" ו"פוליטיקאי". איך ההגנה אמורה לנבא מילות חיפוש כמו הביטוי ״ניצחון מוחץ" שנעשה בו שימוש? אין שום דרך לנחש את הדברים האלה. לפעמים רואים בתכתובות שבוז'י כותב "תודה" ורק אז מבינים שעלתה כתבה לטובתו, ועל זה הוא מודה לישועה. אז תחפש ההגנה - את המילה "תודה"?"

11:00: השופטים החליטו לקבל החלטה על מסירת החומרים הנוספים מהטלפון של ישועה לידי ההגנה במועד אחר.  

10:45: התובעת תירוש טענה כי הסיבה שהחומרים הנוספים לא עלו בחקירות לא נבעה משימוש במילות חיפוש: "התקלה הייתה כי קווי הגנה מסוימים לא נבדקו", הסבירה. היא הוסיפה וטענה כי מדובר בהיקף עצום של חומר, כ-150 אלף שורות התכתבויות, הסבירה כי אין אפשרות לעבור על כל שורה ושורה וציינה כי הפסיקה תומכת בעמדתה. 
פרקליטו של אלוביץ, עו"ד ז'ק חן, דרש: "אז שהפרקליטים הרבים בפרקליטות יעשו זאת (יעברו שורה שורה). זה לא יכול ליפול על טכני". עו"ד רוזן עוזר הוסיפה: "נפל דבר. אי אפשר להמשיך כאילו כלום" ועו"ד בן צור אמר: "התביעה חייבת לעבור על כל החומר".  

10:22: השופטים ביקרו את הניסיון של התביעה להגביל את החיפוש בחומר החדש לשימוש במילות חיפוש בלבד.
השופטת פרידמן-פלדמן תהתה: "איך לא יתפספסו נתונים רלוונטיים כתוצאה מצורת החיפוש? פה כבר היתה תקלה. אנחנו יודעים שיש כאן דברים שרלוונטיים להגנה ושאי אפשר לחשוב מראש על מילת חיפוש שתאתר אותן. אז מה - שזה יעלם או שמישהו יעבוד קצת יותר קשה?"
השופט ברעם הוסיף: "קשה להבין את ההתעקשות הזו. גברתי מודה, היתה פה תקלה, אנחנו מוכנים לקבל שזה היה בתום לב, אבל דווקא בשל העובדה הזו בתיק כ"כ משמעותי אז המדינה תתאמץ קצת יותר".

10:20: החוקרת עו"ד יהודית תירוש התייחסה לחומרים הנוספים שנמצאו בטלפון של ישועה ואמרה כי "התביעה לא בחנה תכתובות עם פוליטיקאים אחרים. אין מחלוקת שנמצאו חומרים רלוונטיים בתוך החומר החדש". התביעה והשופטים התייחסו לעניין כ"תקלה".

10:04: לפי המתווה שהציעה ההגנה להעברת החומרים מהטלפון של ישועה, מי שיעבור על החומר תהיה התביעה (ולא הרשות החוקרת), הסינון יהיה ידני (יבחנו את כל ההתכתבויות ולא יסתמכו רק על חיפושים), התביעה תצהיר שכל החומרים הועברו ותועבר רשימת אנשי קשר איתם ישועה היה בקשר כמנגנון בקרה.

09:30: הדיון נפתח בבקשת הסנגורים לקבל חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה, שנמצא בידי החוקרים. בין היתר, דורשת ההגנה לקבל את כלל השיחות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי עסקים ובכירים בתקשורת. חלק מהחומרים כוללים התכתבויות פרטיות וחלקם נמצאים תחת חיסיון עו"ד-לקוח ולכן יש צורך בסינון החומר.