היועצת המשפטית לכנסת, עו״ד שגית אפיק, מתנגדת לפסילת החוק שמצמצם את עילת הסבירות לנבחרי ציבור, כך עולה מתשובתה שהוגשה היום (שישי) לבג"ץ. אפיק מוסיפה באשר להתערבות בחוק יסוד: ״בהעדר מקור סמכות מפורש בחוק או בחוק-יסוד אין מקום לעריכת ביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד אשר התקבלה על ידי הכנסת בכובעה כרשות מכוננת״.

בג"ץ דחה את בקשת הממשלה: הדיון על צמצום הסבירות יתקיים כמתוכנן
מלחמת הרשויות בפתח: זו השאלה המרכזית סביב בג"ץ עילת הסבירות

על אף שלעמדת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, ההסדר כפי שכונן בחוק היסוד המתקן מעורר שאלות שונות ומורכבות רבה שלא תמיד קיבלה מענה שלם בנוסח, בכתב התשובה מובאות טענות להוכחות תוקפו של חוק היסוד, בהתאם לחובתו של הייעוץ המשפטי לכנסת על פי חוק הכנסת. 

בנוסף, גם הממשלה הגיבה לעתירות. בתגובה צוין בין היתר כי "עמדת ממשלת ישראל היא כי בית המשפט הנכבד מנוע מלתת סעד בדבר תוקפו של חוק יסוד או של תיקון לחוק יסוד כמבוקש בעתירות. עמדתה זו של ממשלת ישראל נשענת על עקרון ריבונות העם, עקרון שלטון החוק, עקרון הפרדת הרשויות, ועל המדרג הנורמטיבי של החקיקה בישראל שהוכר גם בידי בית המשפט הנכבד עצמו".

עוד צוין כי "ממשלת ישראל סבורה שאין בכוחו של בית המשפט הנכבד לשים עצמו עליון על הריבון בישראל ולנכס לעצמו סמכות ביקורת על חוקי היסוד, שהם קודקודה של הפירמידה הנורמטיבית במערכת המשפט הישראלית. ממשלת ישראל סבורה כי הואיל ומדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, הסמכות של מוסדו השלטון ומקורה נתונים לריבון, הלא הוא העם – אזרחי ישראל. אזרחי ישראל מיוצגים בכנסת, בדרך שנקבעה בחוק - יסוד ובחוק, ועל כן הסמכות ומקורה הם בכללים שקובעת הכנסת, בחוקי היסוד, ואין מעליהם דבר". 

בתגובה, העותרת המרכזית, התנועה לאיכות השלטון, מסרה: "תגובה מאכזבת מאוד של הכנסת, אבל, לצערנו הרב, גם צפויה מאוד. אנו סומכים על בית המשפט העליון שיאמר את דברו, יבטל את התיקון לחוק וישמור על הדמוקרטיה הישראלית".

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הבהירה בתשובתה לבית המשפט כי "בשל פגיעתו הקשה של התיקון בציבור והשלכותיו החמורות על הפרדת הרשויות, שלטון החוק וזכויות הפרט, מדובר במצב חריג שבחריגים שבו התיקון פוגע פגיעה אנושה ביסודות המשטר הדמוקרטי", ועל כן בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, סבורה היועצת המשפטית לממשלה כי אין מנוס מלהכריז על בטלותו".